Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde. Dato:16-01-15

Deltagere.  Mogens Mosskov –Kaj Viby-- Peer Nielsen-  Kurt Nygård – Per Pedersen- Henrik Andersen-Anna Hansen.

Dagsorden.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt

Pkt. 2. Nyt fra formanden

Formand Tom ( DKK ) Per har talt om: Man skal kunne udstille bastard opdræt herhjemme. Enighed i bestyrelsen JFKK at dette ikke p.t kan finde sted, b.la p.g.a den meget tale der er i tiden ang. miljø  og naturpleje. De talte endvidere om, at man skulle have dommere fra JFKK til at dømme i DKK og omvendt. Dette ses der positivt på i JFKK bestyrelse. Fagligt møde mellem dommerne – dette må dommergruppen selv tage op. Frank D. havde orienteret om at man i Tyskland havde tilladt at udstille i Borderbure ved 1 og 2 dages udstillinger. Bent Sivertsen og Ronald Hvam arbejdede på et få et samarbejde i gang med Dansk Fuglehold, så vi kunne deltage i de Europæiske mesterskaber som afholdes i 2018 i Herning.

Pkt. 3 Evaluering af kåringsskuet / Jubilæumsudstillingen

Enighed fra alle sider om at det havde været en stor succes. Men med små skønhedsfejl som selvfølgelig vil blive rettet. Der havde været mange besøgende om Lørdagen. Vi skal huske at der hele tiden skal være nogen tilsted til at servicere de besøgende. Åben bedømmelse var også blevet modtaget positivt. Man kunne måske fremover lave en hylde hvor alle guldvinderfuglen var placeret. ( Som det ses ved de tyske mesterskaber ). Der vil blive set på om man måske skulle ændre selv præmie ceremoni overrækkelsen.—Sand i bunden af udstillingsburrerne var godt

Pkt. 4 Evaluering af DM

25 deltog i busturen fra JFKK--- JFKK deltagerne klarede sig flot på udstillingen.  ( 39 deltager tager til WM i Holland )

Pkt. 5 Bustur 2015 finde en til erstatte Kjeld

Bent og Mogens fortsætter med arranger ture. Vil spørge Niels Kristian Madsen om han vil være med.

Pkt. 6 Fremtidige samarbejde med DKK og specialklupperne

Per  havde udarbejdet et oplæg til en evt. sammenlægning mellem DKK og JFKK. Bestyrelsen ser positivt på denne evt. sammenlægning. Pers oplæg vil skulle tages med til debat i de respektive regioner, Per ligeledes sende hans oplæg til DKK bestyrelse

Pkt.7  Orientering fra kasseren

Regnskabet for -14 er ikke endeligt opgjort. En del har endnu ikke betalt kontingent for -15 6 nye medlemmer -6-7 udmeldte I alt er vi p.t ca. 150

Pkt.8 Kommende møder

Den 30 -3 -15 --- Generalforsamling den 11 April ---- Udstillingsmøde den 13-8

Evt. møde den 30 Maj med DKK.

PÅ mødet den 30 Marts skal bestyrelsen komme med ideer til det kommende DM i Silkeborg. Og hvilken holdning er der blandt regionerne til en evt. sammenlægning af DKK og JFKK.

Pkt. 9

Nyt fra regionerne

Reg. Fyn Julemøde med 28 deltager og pokal uddeling

Reg. Syd Hyggeligt julemøde med 25 deltagere og poklauddeling

Reg. Nord Generalforsamling forsøgt afholdt men en ny planlægges

Reg. Øst Julemøde afholdt med 20 deltager. Generalforsamling afholde si Februar.

Reg. Vest Hyggeligt julemøde med 20 deltagere og pakkespil  

Pkt. 10 EVT.

Hyggelig snak

Referant Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk