Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK Bestyrelsesmøde

Dato:20-06-14         Deltagere: Mogens Mosskov –Kaj Viby- Peer Nielsen- Kurt Nygård – Per Pedersen –

                                      Fraværende: Kjeld H. Karsen- Jacob Højsgård.

Dagsorden.

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde. Kan ses på hjemmesiden. Godkendt

Pkt. 2. Nyt fra formanden. Intet nyt

Pkt. 3 . Dommere til DM. 2015. Der ønkes en mere langsigtet planlægning af de fremtidige udstillinger.

Derfor vil der allerede på det førstkommende møde i det nye år blive talt om udstillingen 2015.

Vedtaget at der vil være 3 Tyske og 2 danske dommere til udstillingen 2015. Per vil kontakte DKK og orientere om denne beslutning.

Pkt. 4 Jubilæumsudstillings 50 år. Arbejdslisten for jubilæumsudstillingen gennemgået. Alt syntes at se ud til at fungerer. Kaj fremviste oplægget til jubilæumsdiplom med ramme. Blev godkendt. Under jubilæumsmiddagen vil der blive afholdt auktion over malerier som var oplægget til jubilæumsdiplomet.

Pkt. 5 Bustur 2015. 35 Billetter solgt, der er kun en plads tilbage.

Pkt. 6 Orientering fra kasseren. Mogens har købt 80 universalburer og 40 Borderbuere i Tyskland til salg gennem foreningen---halvdelen var allerede solgt. Danske medlemmer får snarest en opkrævning på deres medlemsskab af DKB

Pkt. 7 Bestyurelsesmøder.16 januar 2015 -Generalforsamling den 11 April- Udstillingsmøde den 13 August - EVt. møde med DKK den 23 Maj hos Kaj i Middelfart.

Pkt. 8 Nyt fra regionerne. Nord.: Kanariedag i Århus med 40 deltager en forrygende god dag

Midt Øst: Se ovenfor

Midt vest: Se ovenfor—kom med stor ros for dagen i Århus

Fyn .Ingen deltager

Syd. Afholdte Grill eftermiddag hos Per i Fredericia med mange deltagere, havde en rigtig god dag. Tak til Per og hustru. Glæder sig til mage deltagere til udstillingen i Bramminge den 18 og 19 Oktober

Referent Kaj Viby

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk