Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

 

JFKK Bestyrelsesmøde
Dato:20-06-14

Deltagere: Mogens Mosskov –Kaj Viby– Henrik Andersen, Kjeld H. Larsen – Peer Nielsen-  Kurt Nygård – Per Pedersen

Dagsorden.

Pkt. 1.

Godkendelse af referat fra sidste møde - Godkendt

Pkt. 2.

Nyt fra formanden - Formanden hilste med tilfredshed afviklingen af den netop afholdte generalforsamling, og ikke mindst formødet som foregik i fred og fordragelighed og gav opbakning til bestyrelsen. Godt at vi også fik vedtaget en beskeden kontingentforhøjelse

 

Pkt. 3.

Se ovenfor.

Bestyrelsen vedtog at til næste generalforsamling vil Peer holde et indlæg om – Årets gang som kanarieopdrætter. – Så kære medlemmer glæd jer allerede nu til generalforsamlingen 2015

Pkt. 4.

Jubilæumsudstillings 50 år - Annoncering om udstillingen i god tid. Palle kontaktes for at få det annonceret så tidligt som muligt. Palle vil blive inviteret til næste udstillingsmøde.

Alle dommere briefes inden bedømmelsen, så alle er klar på i hvilken retning bedømmelserne skal følge.  Peer vil komme med et oplæg til hvordan det kan ske.

Oplægget vil blive tilsendt regionerne, så de har mulighed for at komme med kommentarer.

Der lægges optil at man om Søndagen, vil lave en åben bedømmelse af en eller 2 racer.

Man kunne måske også i fremtiden overveje at invitere dommere, der har en bestemt race som specialitet. Dette vil også kunne give input til vores danske dommere. – Vil blive taget op på det kommende udstillingsudvalgsmøde og senere blive  taget med på evalueringsmødet med DKK i -2015.

Kaj vil komme med et oplæg til en jubilæumsplakat.

Har medlemmerne gode ideer til afvikling af jubilæumsskuet, er man velkommen til at sende det til Peer.

Vedtaget at koner og andet påhæng inviteres til jubilæumsmid-dagen

 

Pkt. 5.

Medlem til teknisk komite -  Erik  Grodt

Pkt. 6.

Bustur - 2015 34 har tilmeldt sig kun få ledige pladser

Pkt. 7.

Orientering fra kasseren - Mange nye medlemmer først på året i alt 152 d.d

Møder fremover 3-10 ( 16-1 -15 )  (20-3-15 ) (Generalforsamling

 11-4 -2015) (Evt. møde med DKK den 23- 5 – 2015)

Pkt. 9.

Nyt fra regionerne -

Nord. Ikke noget nyt køre godt

 

Midt Øst Har afholdt grill aften med 13 deltagere, for lidt til en sådan hyggelig aften.

Midt vest: Køre godt  b.la p.g.a  en meget aktiv  bestyrelse. 20 deltager til grill aften. 12-13 deltagere kommer til møderne

Fyn .Har afholdt kaffe møder engang om måneden i 2014 Lørdage eller Søndage. Finder sted fra kl. 14.00 til 16.00 hos de forskellige opdrætter. Der møder ca. 12-13 til disse møder

.

Syd. Har dannet en fælles ledelse hvor det er til mødedeltageren at komme med oplæg til det næset møde. Afholder sort udstilling sammen med Bramminge fugleforening den 16 til 19 Oktober

Pkt. 10.

Evt - Ivan stopper med at sende bladet ud, en ny der vil ovetage jobbet.

Busturen til DM vil blive afholdt med den billigst mulige transport form.

Man kunne måske overveje fremover at afholde DM på Fyn

Referent Kaj Viby

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk