Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Bestyrelsesmødet den 22-1-10

Dagsorden.

Punkt 1.

Valg af referent hvor Ronald blev valgt.

Godkendelse af referat fra sidste møde, der var ingen der havde nogle bemærkninger så det blev godkendt.

Punkt 2.

Der var ingen meddelelser indberettet

Punkt 3.

Evaluering af DM i Lunden.

Udstillingsudvalget havde planlagt alle arbejdsopgave på et møde i September, så der var styr på hvem der udførte de forskellige opgaver. Således var der ingen problemer ved opstilling, indlevering og under åbningstiden. Det eneste vi kunne have lavet bedre, var at køkkenet fik for hurtigt udsolgt, men det er selvfølgelig positivt at der så ikke var en del rester der skulle kasseres. Salgsafdelingen havde et pænt antal fugle af god kvalitet til salg. Alle lotterier blev udsolgt, og der var rigtig mange der købte lodder på de fugle der kunne spilles på.

De nye hjælpere ved bedømmelsen, mente at fuglene blev bedømt for hurtigt. Men de kender ikke rutinen ,og var ikke klar over hvor hurtigt fuglene bedømmes. Der var ingen forskel på i år og de foregående år. Men ved dommerne fortsatte lidt længere torsdag, og begyndte før fredag morgen, var de også færdig tidligere om fredagen. Der var kritik af nogle fugle havde mider, uden der blev grebet ind. Det er selvfølgelig ikke i orden, for de skal fjernes fra udstillingen. Men læs Peer Nielsen´s indlæg i Racekanarien nr 1.

I år havde vi så skåret åbningstiden ned til kun en dag. Bestyrelsen kunne ud fra de erfaringer der var høstet på årets udstilling, gå ind for at vi igen i 2010 kun har åbent om søndagen. Udstillingen gav underskud men inden for de normale rammer.

Punkt 4.

I forbindelse med generalforsamlingen der afholdes den 10 april, vil der igen blive afholdt et temamøde med en erfaren foredragsholder. Som sædvanligt, vil foreningen være vært for en let anretning før mødet starter.

Punkt 5.

I år hvor DKK afholder DM i København, vil der blive arrangeret fælles transport med fuglene, samt en bustur til udstillingen søndag.  Prisen for  at komme med bussen inklusiv en sandwich, bliver et fast beløb på 150 kr.  Uanset hvor man stiger på.

Med den store interesse, der har været for at komme med bussen til den Tyske udstilling i Bad Zalzuflen, vil deltager antallet blive sat op til 42 hvis der kan skaffes værelser på hotellet.

Punkt 6.

De forskellige visionsudvalg der er oprettet i regionerne, var blevet opfordret til at indsende forslag til JFKK´s bestyrelse. Der var indsendt et oplæg fra region Midt-Vest som bestyrelsen fik kopi af. Flere regioner vil arbejde med deres oplæg efter regions generalforsamlingerne.

Punkt 7.

Da der har været visse problemer med  medlemmer, der bestiller ringe meget tæt på de skal bruges, og med forventning om levering dagen efter, vil der blive strammet op på bestillings terminerne. Der vil blive to terminer hvor ringene skal bestilles, nemlig i august for dem der vil have ringe med initialer, og i december for ringe uden initialer.

Punkt 8.

Efter mange år i teknisk komite ønsker Ronald at blive afløst. Der er for nuværende ikke valgt et nyt medlem.

Punkt 9.

Kanariedagen der blev afholdt af region Midt-Øst, blev ikke det tilløbsstykke som dagen havde fortjent med det program der var lagt. Der var ikke andre regioner der havde lyst til at gennemføre dagen i 2010, så for det ikke stoppede påtog region Midt-Vest sig opgaven. Der vil blive forsøgt med et nyt indhold, for om det kan trække medlemmer fra de øvrige regioner. Er det ikke tilfældet, må vi jo konstatere der ikke er interesse for det sociale samvær dagen kan give, og det vil så nok blive opgivet.

Punkt 10.

Der har været drøftet forskellige muligheder for, hvordan foreningen kunne markere medlemmernes 10-20-30-- års jubilæum. Det blev besluttet, at det var noget visionsudvalgene kunne arbejde videre med.

Punkt 11.

Kassereren havde et foreløbigt skøn over årets regnskab, der viste et pænt overskud, og dermed vil der igen tilfalde regionerne et pænt beløb, da det er vedtaget for år tilbage at regionerne deler halvdelen af overskuddet.

Punkt 12.

Af meddelelserne fra de forskellige regioner var der en god aktivitet.

Midt-Øst kunne meddele at deres regions udstilling igen bliver ved Maxi-Zoo. Den vil foregå inde i foretningen med åben bedømmelse for medlemmerne og kunder i butikken.

Midt-Vest havde haft en rigtig god specialudstilling hvor der var en god opbakning fra udstillere fra andre regioner. Møde i januar hvor årsplanen blev lagt.

Syd havde en god juleafslutning og præmieuddeling hvor der var mødt 25 medlemmer op.

Fyn havde også juleafslutning med medbragt mad og uddeling af præmier afsluttet med bankospil.

Punkt 13.

Der var ingen emner under eventuelt, ud over region Midt-Øst der gav udtryk for skuffelse over opbakningen til kanariedagen.

 

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk