Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK BESTYRELSESMØDE

Dato: 04-06-10

 

Deltagere

Christian Rosenskjold, Mogens Mosskov, Ib B. Hansen, Ronald Hvam

Keld H. Larsen, Erling Henriksen, Kurt Nygård, Per Pedersen


Side 1

Fraværende

 

Dagsorden Godkendt

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidst

 

Pkt. 2

Evaluering af generalforsamlingen

 

Pkt. 3

Udstillingsmøde d. 17/8

 

 

 

Pkt. 4.

Temadag d.4/9

 

Pkt. 5.

Kanariedag d.25/9

 

 

Pkt. 6.

Regionsudstillinger

 

 

Pkt.7.

Kåringsskue i Silkeborg

 

 

 

Pkt.8.

DM i København

 

 

Pkt.9.

Bustur

 

Pkt.10.

Nyt medlem til teknisk komite(standarder)

 

Pkt.11.

Orientering fra kassereren

 

Pkt. 12.

Bestyrelsesmøder 2010-2011:

4/6, 1/10, 21/1, 25/3.

Generalforsamling d.9/4

 

Pkt. 13.

Nyt fra regionerne

 

Pkt. 14.

EVT.

 

Formanden tilfreds med dagen på grund af det store fremmøde, hvor alle regioner møde talstærkt frem. Det fik ham så til at sige at næste år møder hver region med 10 medlemmer. Temadagen om formiddagen blev et rigtig godt møde.

 

 

 

Per indkalder til udstillingsmøde den 17-8-10 klokken 19 hos Per. Eventuelle ændringer i DM regler arbejder Per og Ronald videre med, ændringsforslag fremsendes til DKK, der så må melde ud om de kan finde tid til et møde.

 

Regionerne forventer at stille med 3-4 medlemmer. Tilmelding til Per.

 

 

Region Midt Vest afholder kanariedagen, der vil komme annonce i augustnummeret af Racekanarien. Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb af mad.

 

 

Plancher til regionsudstillingerne. Kjeld fremviste forskellige oplæg, hvor vi valgte et der trykkes som grundmodel, hvorpå der kan sættes løs A4 side med dato, sted mm.

 

 

Flag til opsætning uden for udstillingen, har Mogens forhørt sig om, og han går videre med sagen. Tilmeldingsnøglen har efterhånden en del fejl hvorfor Mogens er i gang med en helt ny nøgle.

 

Der er bestilt bus til DM udstillingen. Fast pris for busbillet er 150 kr. Bilettet købes på kåringsskuet lige som der betales 50 kr for transport af fugle til DM. Hvem og hvordan fuglene transporteres tages op på næste bestyrelsesmøde. Christian undersøger om han kan skaffe en stor varevogn.

 

Busturen er på plads med hotel og busselskab. Kjeld stopper efter denne tur, der skal findes en ny turleder.

 

Busturen er på plads med hotel og busselskab. Kjeld stopper efter denne tur, der skal findes en ny turleder.

 

Leverandøren af luxusbure er stoppet. Anden leverandør kan levere normale bure. 13 medlemmer slettet på grund ag restance.

 

 

Datoen 1/10 rettes til 15/10

 

 

 

Nord intet nyt. Øst grillfest ved Niels Lund med 25 deltagere, derefter besøg ved medlem med mange fugle. Udstillingen ved Maxi Zoo bliver åben bedømmelse hele dagen, hvor Knud dømmer figurfugle om formiddagen og Peer farvefugle om eftermiddagen.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk