Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsesmødet den 1-12-06.

Punkt 1.
Landsforeningen Danske Fugleforeninger, har inviteret os til at deltage i fremstillingen af et oplysende materiale, omhandlende pasningsvejledning af vore fugle.
Bestyrelsen besluttede at modtage invitationen, og der kunne allerede være noget materiale klar i det nye hæfte ”Introduktion til Jydsk Fynsk Kanarieklub” som Ronald lige har skrevet. Det vil han gå videre med, og tager kontakt til LDF´s repræsentanter der står for udgivelsen af materialet.

Punkt 2.
Referatet. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Det blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 3.
Kåringsskuet i Silkeborg. Det blev igen en flot udstilling med over 700 fugle af høj kvalitet. Men desværre med knap så mange udstillere som forventet og færre besøgende gæster. De færre besøgende skyldes til dels, at det normale fuglemarked i hallen ved siden af var aflyst, men med det medlemstal der er i foreningen, kan man forundres over, at der ikke møder flere op til årets største begivenhed, som afviklingen af kåringsskuet må betegnes som. Afviklingen af udstillingen forløb helt som planlagt, og der var kun nogle få småting der skal strammes op på til næste års udstilling.

Punkt 4.
DM i København. Fra JFKK ønskes DKK tillykke med en god DM udstilling, det på trods af de lidt svære betingelser der møder en næsten ny bestyrelse, der arrangere deres første udstilling, der tilligemed er et DM. På grund af et sammenfald af DM udstillingen og Region Midt-Vest`s udstilling, var der ikke så mange fugle som normalt fra JFKK. Det medførte også, at der var for få deltagere til at der blev arrangeret bustransport fra Jylland - Fyn. I stedet blev der kørt i privatbiler, hvor de forskellige regioner slog sig sammen om transporten. Det gav så ekstra kørsel, for fuglene plejer vi at have med hjem fra udstillingen i bussen, men da det ikke kunne lade sig gøre, måtte Mogens have varevognen med, og tage den ekstra rundtur med fuglene til de forskellige opsamlingssteder.

Punkt 5.
Dommere til DM 2007. Det vil blive tyske dommere der dømmer udstillingen og igen med gamle som nye dommere. For at få en fornyelse men dog bibeholde en ensartethed i bedømmelserne, bliver der udskiftet en dommer for hver gang de har været her.

Punkt 6.
Ringsalget. Inge og Erik Kærgård Hou har efter mange års arbejde for foreningen, ønsket at blive afløst i ringsalget fra 2008. Bestyrelsen tog det til efterretning, og vil prøve at kontakte nogle medlemmer for om de muligvis vil overtage ringsalget.

Punkt 7.
Status for EDB gruppens arbejde. Der arbejdes fortsat med sagen, men et af de største problemer er at finde tidspunkter hvor hele gruppen kan samles.

Punkt 8.
Orientering fra kassereren. Regnskabet er ikke afsluttet, men Mogens oplyser at det ser lovende ud. Udstillingen gav et forventet underskud i omegnen af kr. 15,000.

Punkt 9.
Busturen til Bayreuth. Birgitte har turen på plads og der er for nuværende tilmeldt 28 personer.

Punkt 10.
Orientering fra regionerne.
Region-Fyn har afholdt regionsudstilling sammen med Region-Syd. Steen og Villy var dommere ved den åbne udstilling. Et vellykket arrangement med et godt sammenarbejde mellem regionerne.

Region Syd har afholdt et vellykket julemøde med gløgg og æbleskiver.

Region Midt - Øst har med en pæn tilslutning afholdt regionsudstilling sammen med Århus fugleforening. Dommere var Villy Rasmussen og Ronald Hvam. Der er aftalt en femårigt udstillingssamarbejde med Århus fugleforening. Den 30/11 var der juleafslutning med bankospil.

Region Nord havde regionsudstilling med åben bedømmelse den 21/10, et fint arrangement, dog med for få udstillere.

Region Midt -Vest havde regionsudstilling den 18/11 med omkring 150 fugle der blev dømt af opdrætterne. De var delt op i teams og med Ronald som overdommer. En lærerig og anderledes måde at afholde udstilling på der kun kan anbefales til de andre regioner. Julemødet afholdtes den 6/12 med æbleskiver, gløgg og bankospil.

Punkt 11.
Eventuelt. Ronald forespurgte hvordan det går med udarbejdelse af en liste med foredragsholdere. Bjarne arbejder stadig med sagen. Lasse forespurgte til projekt ”sort plet”. Bent kunne oplyse om nye forskningsresultater, som vil blive publiceret, når de er blevet oversat til dansk. Der blev drøftet forskellige emner til temamødet om formiddagen før generalforsamlingen.

For bestyrelsen.

Ronald Hvam.    

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk