Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsesmødet den 15 – 06 – 07

Dagsorden.

Godkendelse af referat fra mødet den 23 – 3 – 07.

Referatet blev godkendt uden rettelser.

Evaluering af generalforsamlingen.
På generalforsamlingen blev Bent Sivertsen genvalgt for en ny to års periode. På generalforsamlingen var der en modkandidat fra Region Fyn, med opbakning fra Region Syd, der opstillede til formandsvalget. Der blev dog ingen kampvalg da modkandidaten trak sig før en afstemning. Lasse Halberg fra Region Fyn gav en redegørelse for hvorfor de to regioner ønskede en anden formand. Bestyrelsen tog Lasses redegørelse til efterretning.

Konstituering efter generalforsamlingen.
Kjeld Gade fortsætter som næstformand. Bjarne Johansen der har varetaget sekretærjobbet ønskede ikke at fortsætte som Region Midt-Vest repræsentant i bestyrelsen. Ny i bestyrelsen for Midt-Vest er Ronald Hvam der også overtager sekretærjobbet.

Videreførelse af strukturudvalgets arbejde på baggrund af resultaterne fra regionernes indlæg. Status er at en række af de fremkomne forslag er enslydende. Forslagene er gennemgået, samlet og klar til bearbejdning. På næste bestyrelsesmøde vil der blive arbejdet videre med emnet.

Da der på årsringene har været en del sammenfald af medlemmernes initialer, drøftede bestyrelsen problemet. Løsningen på dette problem kunne være at JFKK indførte en opdrætterkode (nummerplade) til identificering af den enkelte opdrætter. Således vil alle medlemmer få en kode oprettet og administreret af JFKK. Til at arbejde videre med problemstillingen blev der nedsat en arbejdsgruppe på fire mand.

Region Nord forespurgte om der eventuelt kunne udstedes en slags personlig licens, som giver personen adgang til at revidere regionens meddelelser. For nuværende er det ikke muligt at ændre på dette, men har regionerne ændringer og opdateringer til hjemmesiden, skal de blot sende dette til Palle Jørgensen ( Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) der så lægger det ind på siden.

Fra Region Syd var der fremkommet nogle spørgsmål de ønskede behandlet på bestyrelsesmødet.
1-) Er det muligt at vente med indlevering af fugle til om torsdagen i stedet for onsdag. Da det har været prøvet for nogle år siden, kunne erfaringerne derfra bruges i drøftelserne. Udstillingsudvalget kunne ikke anbefale at der blev ændret på indleveringstidspunktet, da det giver urimelige arbejdsvilkår for både dommere og udvalgets medlemmer. Derudover kan der ikke åbnes for udstillingen lørdag formiddag, der plejer at være godt besøgt af publikum fra fuglemarked, der afholdes i hallen ved siden af Lunden.
2-) Kan udstillingen flyttes til en større by f.eks Århus. Region Syd blev opfordret til at udarbejde et forslag til afvikling af udstillingen i nye rammer. Forslaget vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.
3-) Opfølgning af turen rundt i regionerne. Bestyrelsen arbejder med forslagene som det fremgår af  foregående punkt.
4-) Dommer udskiftning på udstillingen. På årets udstilling vil der være tre nye tyske dommere.
Dommerne bliver Dieter Wirges. Horst Schilhabl. August Baque. Klaus Weber.
5-) Social møde i JFKK regi. Region Midt-Vest afholder et kanarietræf lørdag den 29 september hvor alle regioner og andre fugleforeninger er velkommen. Se annonce andetsteds i bladet. Hvis dagen får den opbakning som vi håber, kunne det måske blive begyndelsen til en tradition der kunne gå på skift mellem regionerne.
6-) Der tilbagebetales kr. 50,- af medlemmernes kontingent til de respektive regioner. Da der for et par år siden, blev besluttet at halvdelen af årets overskud bliver fordelt mellem regionerne, mener bestyrelsen at det er en bedre ordning. Regionernes andel af overskuddet for 2007 ligger væsentlig over de 50 kr.

Annoncefremstød. I forsøg på at skaffe flere erhvervsannoncer fremkom Mogens med et oplæg til dette. Se annonce andetsteds i bladet.

Angående busturen i januar 08 der går til VM i Belgien, blev det besluttet at bestille hotelværelser så vi ikke skal overnatte alt for langt fra udstillingen.   
        

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk