Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsesmødet den 31-8-07.

  1. Fællesmøde med DKK.

På grund af sygdom er mødet udsat til senere. For nuværende er der ikke aftalt en ny dato.

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

  1. Dm udstillingen i Silkeborg.

Status for udvalgets arbejde blev gennemgået og arbejdsopgaverne fordelt på regionerne.

  1. Bustur til VM i Belgien.

Efter mange års godt arbejde, har Birgitte på grund af sygdom trukket sig som planlægger og rejseleder. For nuværende er der bestilt et godt hotel i byen Hasselt hvor VM afholdes. Skulle udstillingen blive aflyst, som vi jo har oplevet de sidste par år, kan hotellet afbestilles indtil fjorten dage før uden økonomisk binding. Som sædvanligt kører vi med Hørby busser og med Ole Madsen bag rattet. Kjeld Gade blev valgt som ny ansvarlig for turens afvikling og vil udsende rejseplan og priser.

  1. Ringudvalget.

Det nedsatte udvalg indstiller, at der ikke for nuværende indføres et nyt system til erstatning for initialer og opdrætsnummer. Der kan selvfølgelig være sammenfald af initialer ved nogle, men da medlemsnummeret også er påført ringene, vil der ikke kunne opstå misforståelser hvis en fugl skal identificeres.

  1. Ringsalget.

Som aftalt på fællesmødet med DKK, administrer JFKK fremover ringsalget for begge foreninger. Der vil blive sådan at DKK´s medlemmer bestiller ringene ved Leif, der så medsender girokort til indløsning ved deres kasserer.

  1. Strukturudvalgets arbejde.

Bearbejdelse af det udsendte materiale. Til mødet var der fremsendt kommentarer fra Lasse. Men da han sammen med to andre blev forhindret i at deltage på mødet, gennemgik vi materialet uden at træffe beslutning om projektets næste fase. Arbejdet fortsætter på næste møde.

  1. Orientering fra regionerne.

Region Nord´s aktiviteter hen over sommeren og efteråret har budt på bustur, møde med frokostbord og ungfuglebedømmelse. Regionen har tyve års jubilæum der vil blive markeret på et senere tidspunkt. Region Midt-Vest har ikke været på besøg ved andre regioner, men har til gengæld afholdt deres grillaften hvor regionen er vært for medlemmerne. Trods vejret blev det en vellykket aften der kan samle medlemmerne. Den 29 september afholdes det nye tiltag med en kanariedag, hvor vi håber mange fra de andre regioner vil møde op. Der er udsendt invitation til otte lokale fugleforeninger, hvorfra der forhåbentlig også bliver et fremmøde. Region Midt-Øst har også været på udflugt med en god opbakning til. De havde aftalt at afholde udstilling sammen med Århus fugleforening, men havde fået besked om at det alligevel ikke kunne blive til noget. I stedet havde de fået en aftale med forretningen Maxi Zoo, der ville stille et godt lokalt til rådighed for deres udstilling.

  1. Eventuelt.

Et medlem ville gerne have oplyst, om en af hans udenlandske bekendte kunne blive medlem af JFKK, og udstille på DM med udenlandske ringe. Da vi for flere år siden har godkendt alle andre ringe der er omfattet af et forenings register, var ringene ikke et problem. Da det ikke er adressen med medlemskabet af foreningen der afgør om man kan udstille på DM, var der fuld enighed om at alle der er medlem af JFKK uanset adresse kan udstille.

For bestyrelsen.

Ronald Hvam.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk