Generalforsamling den 25 september 2021.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent. Bent Sivertsen valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig varslet og dermed lovlig.
  1. Valg af stemmeudvalg. Afventer hvis der bliver afstemning.
  1. Formandens beretning. Den har været annonceret, men der blev fremhævet nogle enkelte specielle punkter. Herluf Grønlund gik ind som sponsor så vi kunne kontakte et prof marketings firma. Efter nogle møder, kunne vi opleve at de ikke kunne give os noget og afbrød sammenarbejdet. Men vi lærte at det er på de digitale medier det foregår. Deraf kom så foreningens kampagne, med tilbud om et par fugle eller en bog ved medlemskab. Det blev godt modtaget og gav tyve nye medlemmer. Vi fortsætter med kampagnen og andre tiltag som for eksempel en kanariedag, da Herluf velvilligt stillede endnu et beløb på titusende til rådighed for den slags tiltag. For øjeblikket er medlemstallet omkring 100. Der blev opfordret til at deltage på busturen i januar måned. Bladet der nu ligger i digital form, er for nogle et tilbageskridt, men økonomisk var det en meget omkostnings tung post med den trykte form. Der bestilles omkring 12000 ringe til de to foreninger. Nye regler i bankerne giver nogle udfordringer for kassereren. Formandens beretning godkendt.
  1. Regnskabet uddelt til deltagerne. Derefter blev regnskabet godkendt punkt for punkt. Regnskabet viste et pænt overskud. Regnskabet godkendt.
  1. Indkomne forslag. Ingen forslag indsendt.
  1. Valg af formand. Genvalg uden modkandidat.
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Arne Lauridsen, suppleant Erik Grodt.
  1. Eventuelt nyvalg i regionerne. Ingen nyvalgte.
  1. Der blev efterspurgt nøglenumre for nye racer. Erik Grodt der er ansvarlig for den del, vil følge op på spærgsmålet.

For Jydsk Fynsk Kanarieklub.

Ronald Hvam.