sydlogo-ref

Region Syd og - Fyn inviterede til møde på BMS i Kolding ,
Emnet var klargøring af fugle til udstilling. Der mødte 15 deltager
op fra de to regioner, flere havde et par fugle med, der blev brugt
som udgangspunkt for snakken.
Ib startede med at byde velkommen og takkede for opbakningen fra
Region Fyn!  
Efter at have kigget på fuglene, tog Villy og gennemgik de forskellige
typer af fugle, dog med undtagelse af fife hvor Per er på hjemmebane.
Der blev talt om gode og dårlige sider ved den enkelte fugl. Ligeledes
blev der også talt om buret, og de krav der stilles her (rengøring mm.)
og ikke mindst at fuglene bør være rene til udstilling.

Efter en særdeles udbytterig snak blev der serveret kaffe og snakken gik
bl.a. om den kommende udstilling i Region syd, som der også blev afleveret
tilmeldinger til.
Region Fyn inviterede til udstilling i Korup Lørdag den 25 oktober 2008
(tilmeldings skema findes under aktuelt)

Reg Syd 17-9 2008 002Reg Syd 17-9 2008 003Reg Syd 17-9 2008 001

Tak for en hyggelig aften
Med venlig hilsen
Region syd / Peter