Generalforsamling – julefrokost og præmieuddeling
Den 25 november hos Morten Christiansen Hørmested
Jens ole Nielsen bød de 12 fremmødte medlemmer velkommen og rettede en stor tak til Morten og Annette for at de vil lægge hus til igen i år.
Wictor Corneliussen blev valgt som ordstyrer
Formandens beretning: Vi har haft 3 møder i år og der er mødt 12 – 14 medlemmer op hver gang så det er super flot og så har vi haft en sommerudflugt ned til Kaj Nielsen i Thisted hvor han havde lavet et flot arrangement. I oktober havde vi regionsudstilling sammen med Hjørring fugleforening der var tilmeldt 110 fugle hvor Peer Nielsen var dommer. DM i Herning hvor der var 114 fugle fra Nordjylland og resulterede i 19 danmarksmesterskaber. Vi synes stadig at 4 dage er for meget det er hårdt for fuglene de taber sig meget af at sidde der, der opfordres til at få sig meldt til Hollands turen i januar.
Kassernes beretning: Kurt Andersen fortalte at trods fin udstilling køb af rosetter, gravering af pokaler mm er det lykkedes at præstere et flot overskud.
Indkomne forslag: Ingen
Valg af bestyrelse
Formand Jens Ole Nielsen
Næstformand Peer Nielsen
Kasserer Kurt Andersen
Sekretær Egon Jørgensen
Lotteri Morten Christiansen
JFKK bestyrelse Kaj Agesen Nielsen
Valg af udstillingsudvalg: Wictor Corneliussen Morten Christiansen Kurt Andersen
Aktiviteter 2024
Lørdag den 9 marts kl. 13,00 hos Egon Jørgensen Østerlund 27 9870 Sindal
Lørdag den 15 juni kl. 13,00 hos John Jensen Vinthers vej 25 9900 Frederikshavn
Lørdag den 10 august sommerudflugt: står åben indtil videre
Lørdag den 14 september kl. 10,00 Kanariedagen
Regionsudstilling lørdag den 12 og 13 oktober sammen med Hjørring fugleforening
Generalforsamling lørdag 23 november kl. 12,00 hos Morten Christiansen
Præmieoverrækkelse
Farvekanarier: bedste kanarie, bedste stamme og bedste 5 numre alle gik til Kaj Sørensen Saltum.
Figur kanarie: Bedste figur, bedste stamme og bedste 5 numre gik alle til Jens Ole Nielsen.
Eventuelt: Jens Chr. Madsen fortæller at der er 3 der er meget aktive med udstillinger og til Holland og udstiller med rigtig fint resultat, i Haxbergen har der været deltagelse med rigtig flot resultat, og der bliver opfordret til at der er flere der tager tråden op.
Jens Chr. Madsen: der bliver opfordret til at der bliver kortet en dag af udstillingen i Herning.
Peer Nielsen siger at man har forsøgt men det ikke er lykkedes.
Efter en dejlig dag blev der sagt tak for i dag og god jul til alle.