Referat fra Derbydagen i region Nord 15/8 2015

I region Nord blev der afholdt Derbydag den 15/8 - 14 medlemmer deltog og det blev denne gang afholdt i dejlige lokaler på Ø.Brønderslev Skole – dagen indledtes som sædvanlig med morgenbrød og kaffe.

Derefter gik man i skolens hyggelige biologilokale, hvor vi kiggede på medlemmernes fugle

Hver avler havde i yngleperioden afgivet ringnumre, og de fugle som bar disse numre deltog… det gav gode snakke, der blev sammenlignet, vurderet, og man fik en fornemmelse af, om de helt tilfældigt valgte fugle følger standarden. Efter flere diskussioner hvor flere fugle blev flyttet rundt, for at finde det helt rigtige lys, at beskue fuglen i, blev de rangeret op og man fandt dagens vindere. Der var denne dag Chianti rødvin til netop dem.

Frokosten blev leveret fra Hallund kro, let billigt og lækkert.

Efter denne havde vi en livlig snak, og det sædvanlige lotteri. Vi havde en dagsorden som hed: de nye udstillingsregler. Dette punkt valgte vi at udsætte til 23/9, hvor vi håber på Peer Nielsens tilstedeværelse igen. Han er den person der kan fortælle nest om dette punkt.

Emnet : sammenlægning af JFKK og DKK blev i stedet taget op, og konklusionen denne dag er, at medlemmerne IKKE ønsker Odense som det fremtidige udstillingssted. Man ønsker fortsat Silkeborg eller evt. Fredericia.

Man ønsker ligeledes ikke regionens (geografiske) størrelse ændret/udvidet og desuden er det Nordjydske hold, af den mening at der MAX skal være 5 personer i bestyrelsen.

Man er tilhængere af et øget samarbejde, fælles blad, fælles ringe men er stadig usikre på, om det vil betyde meget kørsel for os nordjyder, som har mange medlemmer og mange kilometre at køre (ex. Skagen). Man frygter – og det kan lyde som, at nogle ikke vil deltage mere, hvis der bliver for meget kørsel.

Dagen blev rundet af med eftermiddagskaffe og der blev foreslået at vi udover punktet nye udstillingsregler, til næste møde også ville tage snakken klargøring til udstilling og Kurt ville medbringe udstillingstilmelding.

Ref. Susanne Mølholt