Årets Sidste arrangement i region nord.
Generalforsamling/Julefrokost.
Afholdt hos Jytte og Wictor Corneliussen i Fr. Havn.
D 23. nov. 2013

Punkt 1. Velkomst, Wictor bød alle hjertelig velkommen. Vi startede med det obligatoriske besøg i volieren, derefter blev vi bænket til et rigtig lækkert julefrokostbord med alverdens lækkerier der hører julen til og hvad dertil findes af forskellige væsker, rigtig lækkert. Jytte og Wictor er så heldige at have en svigersøn der er kok, han havde vist lige haft en hånd med ind over. Da alle var godt mætte gik vi over til –

 

Punkt 2. Valg af ordstyrer, valgt blev Wictor.

 

Punkt 3. Formandens beretning, Niels Chr. Gennemgik de forskellige møder vi har haft i løbet af året, bl.a. vores derbyudstilling der var en stor succes, regions udstillingen mindre god få udstillere og få tilskuer, DM i silkeborg gik rigtig godt. DM til både Jens O. Niels O. + sølv til Kjeld Gade og Niels Chr. tillykke med det. Formandens beretning godkendt.

 

Punkt 4. Regnskab, På grund af fravær fra Kurt Andersen forelagde Per Nielsen regnskabet, regnskabet godkendt.

 

Punkt 5. Valg af bestyrelse, Formand: Niels Chr Madsen genvalgt. Næstformand: Peer Nielsen genvalgt, indgår samtidig i JFKK bestyrelse da Erling Pedersen ikke ønskede at forsætte. Sekretær Knud Rasmussen ønskede ikke genvalg. Ny sekretær Kjeld Gade. Lotteri Poul Kristensen genvalgt.

 

Punkt 6. Regionsudstilling 2014. Bliver sammen med Hjørring fugleforening.

 

Punkt 7. Derbyudstilling gentages 2014.

 

Punkt 8. Sommerudflugt/Grilfest, tages op på næste møde.

 

Punkt 9. Fastlæggelse af årskalender: Er fastlagt kommer i bladet.

 

Punkt 10. Indkomne forslag: Forslag fra hele bestyrelsen om at erstatte frøet i udstillingsburene med hvidt sand, tages med til JFKK generalforsamling. Der blev også stillet forslag om genindførelse af pokaler herunder vandrepokaler til vores udstillinger, dette blev vedtaget.

 

Punkt 11. Generalforsamling 2014. Se årskalenderen.

 

Punkt 12. Evt. Der blev foreslået at man sammensatte et udstillingsudvalg, dette blev gjort og de valgte blev Morten Christiansen, Wictor Corneliussen, Hans Jørgensen og Sten Sort.

Wictor afsluttede generalforsamlingen med en tak til alle for god ro og orden. Vi forsatte så med kaffebord tilhørende en rigtig velsmagende ris a la mande, samtidig fik vi afviklet vores traditionsrige lotteri. Undertegnede vil her på samtlige deltageres vegne sige mange tak til Jytte og Wictor for dette fortræffelige arrangement, husk også at sige tak til jeres svigersøn for den gode og velsmagende mad.

 

Ref. Knud