Referat fra generalforsamlingen d. 1-12-2012
Afholdt hos Niels Chr Madsen i Sæby.

 

Punkt 1. Formanden bød alle 20 fremmødte velkommen.

Punkt 2. Valg af ordstyrer: Valgt blev Peer Nielsen.

Punkt 3. Formandes beretning: Niels Chr gennemgik alle årets møder, hvor vi må konstaterer med et svingende deltager antal, desværre men vi blev enige om det blev bedre til næste år. Udstillings resultaterne blev gennemgået, rigtig flotte resutater fra Region nord. Beretningen godkendt.

Punkt 4. Regnskabet: Kurt Andersen fremlagde et godt og positivt regnskab. Regnskabet godkendt.

Punkt 5. Valg af bestyrelse: Formand: Niels Chr Madsen genvalgt. Næstformand: Jens O Nielsen ønskede ikke at forsætte. Ny næstformand blev Peer Nielsen. Kass: Kurt Andersen genvalgt. Sekretær: Knud Rasmussen genvalgt. Bestyrelses medlem og repæsentant i JFKK Erling Pedersen genvalgt. Bestyrelses medlem/ lotto Poul Kristensen genvalgt.

Punkt 6. Regions udstilling 2013: Generalforsamlingen blev enige om at forsætte det gode samarbejde med Fugleforeningen limfjorden i Aalborg bl.a. fordi det nok er den vej vi skal for at forøge vores medlemstal.

Punkt 7. Dommer til vores regionsudstilling: Vi blev enige om at kontakte Ronal Hvam.

Punkt 8. Skal vi have pokaler til vores regions udstilling?: Vi blev enige om at forsætte med rosetter + regions vinderen af farvekanarier og figurkanarier får en nyoprettet Vandrepokal. Ligeledes inføres der en pokal evt. et Mads Stage krus til en vinder der er førstegangs udstiller.

Vi snakkede også om, om vi skulle have en foredragsholder op til vores regionsmøder, men vi blev enige om i et hvis omfang at holde det inde for vores egne rækker, da vi selv har så mange dyktige opdrættere (syntes vi da selv) Det blev vedtaget at dem der havde lyst skulle fortælle om deres eget fuglehold i løbet af en hel sæson, fodring, pasning,yngle periode m/m. Følgende opdrættere gav tilsagn: Kurt Andersen. Niels O Kristensen. Niels Chr Madsen. Wictor Corneliussen. Kjeld Gade. Thomas Karlsen. Knud Rasmussen. Susanne Mølholdt. Peer Nielsen og Minna og Chr Nielsen.

Der blev også vedtaget at der skulle afholdes en Derby udstilling i August. Alle opdrættere skulle stille med 3 fugle hver, og fuglenes ringnummer skal være Peer Nielsen i hænde senest d.1.feb. Vi snakkede om en evt. grilaften i forbindelse med udstillingen?.

Punkt 9. Sommerudflugt: Vi blev enige om en sommerudflugt som Susanne Mølholdt og Kjeld Gade lovede at være tovholder for, sommerudflugten blir d.8.juni.

Punkt 10. Hvad skal vi gøre for at tiltrække flere medlemmer: Forsætte med de gode udstillings resultater. så skal der nok dukke nye op.

Punkt 11. Hvorfor var tilslutningen så svingende til vores reions møder: Vi vil forsøge at gøre møderne mere levende og spændende i den kommende sæson.

Punkt 12. Fastlæggelsen af årskalenderen: 9. feb v. Kurt Andersen. 6. april v. Karl Erik og Jens Jørgen Pedersen. 11. maj v. Susanne Mølholdt. 17. august v. Peer Nielsen. 21. september v. Niels Chr Madsen. Oktober. Regions udstilling i Aalborg. Nov/Dec Generalforsamling/juleafslutning, v. Wictor Corneliussen Fr.Havn.

Punkt 13: Bestyrelsesmøder: Vi blev enige om afholdelse af to bestyrelsesmøder årligt, januar og oktober.

Punkt 14. Evt: Tog vi undervejs. Peer Nielsen takkede for en god og veldiscipliniceret generalforsamling og vi gik videre til vores juleafslutning.

Ref. Knud Rasmussen