JFKK´s bestyrelsesmøde den 23.3.23

 

Deltagere: Mogens Mosskov, Bjarne Johansen, Ronald Hvam, Per Pedersen.

Fraværende Henrik Andersen, Peer Nielsen.

Dagsorden:

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidst. Se hjemmeside.

                      Godkendt.

Pkt. 2. Nyt fra formanden.

Der vil blive tilsendt medlemmerne en mail om at huske tilmelding til generalforsamlingen. Opfordring til at melde sig til udstillingsudvalget,

og turudvalget.

Pkt. 3. Orientering fra kassereren. Herunder regnskabet 2022.

Regnskabet blev gennemgået punkt for punkt og det så fornuftigt ud med et pænt overskud. Mogens mangler en der vil gå ind og hjælpe eller overtage hjemmesiden og fasebook siden. Per overtage udsendelse af mail til medlemmerne.

Pkt. 4. Generalforsamlingen den 15 – 4. Formanden er på valg. Henrik og

Karl Åge kommer om formiddagen og fortæller. Indkøb mm.

Der er ikke kommet nogle forslag til generalforsamlingen. Beretningen sættes i bladet. Per køber madvarer mm.

Pkt. 5. Kanariedag i september.

Det er svært for bestyrelsen igen igen at finde emner og foredragsholdere, der kommer ikke nogen forslag fra medlemmerne.

Derfor kan det blive nødvendig at aflyse dagen.

Pkt. 6. Udstillingen i oktober.

Vi har forespurgt messehallerne om muligheden for at leje belysning under udstillingen. De ville have 700 kroner per lampe i leje, men da vi skal bruge 10 stk er det ikke en mulighed vi vil udnytte.

Pkt. 7. Bustur 2023. og VM.

VM afholdes i Spanien, så det er ikke aktuelt med et besøg. Den Hollandske udstilling har vi endnu ikke overblik over hvornår og hvor den afholdes. Hvis turen skal løbe rundt er det nødvendig vi får deltagere med fra andre foreninger.

Pkt. 8. Bestyrelsesmøder i 2023. 27|1 og 24|3. Generalforsamling 15|4.

                      Udstillingsmøde 25|8.

Pkt. 9. Nyt fra regionerne.

                      Da det kun var medlemmer fra Region Midt-Vest er det kun nyt herfra.

Til marts mødet var næsten alle medlemmerne mødt frem trods dårligt vejr med sne og risiko for glatte veje. Aftenens emne var farvefugle. Vi holder næsten uændret antal medlemmer.

Pkt. 10. Eventuelt.

                      Der var ikke noget specielt under eventuelt kun almindelig snak.

For JFKK. Ronald Hvam.