JFKK Bestyrelsesmøde den 27 – 1 – 2023.

Deltagere:

Mogens Mosskov. Henrik Andersen. Peer Nielsen. Ronald Hvam. Per Pedersen.

Pkt 1. Godkendelse af referat fra sidst. Se hjemmeside.

Godkendt.

Pkt 2. Nyt fra formanden.

Fremgår af efterfølgende punkter.

Pkt 3. Orientering fra kassereren.

Regnskabet er ikke færdig men giver et underskud. Det program regnskabet føres i er 25 år gammel, så der skal findes et nyt online system der er tidssvarende. Et der er muligt for en eventuel ny kasserer at arbejde videre med. Flere forslag var oppe at vende og der arbejdes videre med sagen.

Pkt 4. Evaluering af udstillingen.

Der var forskellige meninger om udstillingens placering i hallen, det sociale i forhold til lunden, for dårlig med lange bænke, ikke hyggeligt med spisning i hallen. Men en ting var vi enig, om at belysningen ikke er optimal. Der blev drøftet flere forskellige muligheder, men vi endte op med at vi vil spørge hallen om de har belysning der kan give bedre lys på fuglene. Vi vil forsøge om der er andre foreninger der vil udstille sammen med os. Listerne med præmier og pokaler skal ændres en smule, så det er lettere at få overblik over de forskellige vindere.

Pkt5. Evaluering af bustur.

Der har været lidt snak om at der var for få fugle og man ikke kunne få nogle ting i de forskellige stande. Men i det store hele var det en fornuftig udstilling med flotte fugle, pæn salgsafdeling og gode stande. For at aflaste Mogens, vil vi prøve om der ikke kan findes et par stykker der vil overtage busturen.

Pkt 6. Generalforsanlingen den 15-4. Formanden er på valg. Allan kommer om formiddagen og fortæller om kanariens historie.

Per modtager genvalg.

Pkt 7. Kanariedag den 17 september.

Der blev drøftet forskellige tiltag. Programmet fastlægges på bestyrelsesmødet i marts.

Pkt 8. Udstillingen i oktober.

Der er bestilt dommere. Der skal helst flere der melder sig til et udstillingsudvalg.

Pkt 9. Bustur i 2024.

Da VM afholdes i Spanien er den ikke aktuelt. Men Holland eller Belgien er en mulighed hvis der er tilstrækkelig tilslutning.

Pkt 10. Bestyrelsesmøder i 2023.

27-1, 24-3, generalforsamling 15-4, udstillingsmøde 25-8.

Pkt 11. Nyt fra regionerne.

Reg Fyn. Der er kommet 3 nye medlemmer. Der afholdes 3 til 4 møder og måske hjemmebesøg. Reg Nord. Pæn tilslutning til møderne hvor de har nogle gode emner. God udstilling. Reg Midt-Vest. Cirka 75% tilslutning til møderne hvilket er flot med de lange afstande, flere over 100 km. 10 møder, en udflugt og en udstilling er programsat i 23. God udstilling med tyske dommere.

Pkt 12. Eventuelt.

Der kom ikke noget under eventuelt. Det blev til almindeligt hyggeligt samvær.

For JFKK. Ronald Hvam.