Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK BESTYRELSESMØDE 22-3-2013.

Deltagere: Mogens Mosskov, Kaj Viby, Ronald Hvam, Henrik Andersen, Keld H. Larsen, Erling Pedersen, Kurt Nygård, Per Pedersen.

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt.

Pkt. 2. Nyt fra formanden. På afholdt messe i Fredericia, havde JFKK leveret materiale til Frank Darling, der kunne melde tilbage om en godt besøgt messe. Har endnu ikke fået tilbagemelding på henvendelse til DKK, om møde dato for fællesmøde.

Pkt.3. Plakatsøjle. Kaj havde prøve med som vi blev enig om at købe. Prisen er 1000 kr + moms med tekst og billeder. Ronald laver et oplæg til plakat.

Pkt.4. Visitkort. Mogens fremstiller visitkort som medlemmerne kan købe.

Pkt.5. Nyt medlem til teknisk komite(standarder). Ingen kandidat fundet til teknisk komite.

Pkt.6. Bustur 2014. Busturen til Bad Zalzuflen er ved at være på plads, der er taget priser hjem der giver samme priser som busturen 2013.

Pkt.7. Generalforsamling i april: Foredrag, indkøb m.m. Tema mødet før generalforsamlingen, bliver med Søren Abildgård der er frøhandler med speciale i nye frøsorter. Foreningen er vært ved en let anretning. Kurt og Ronald indkøber madvarer.

Pkt.8. Orientering fra kassereren. Regnskab 2012. Budget 2013. Regnskabet viser et ret stort underskud på grund af jubilæums omkostninger. Gennemgang af budgettet for det næste år. Stadepengene hæves fra 35 til 40 kr, der skal dække lidt af udgifterne til pumpeglas der igen udleveres.

Pkt. 9. Bestyrelsesmøder 2012-2013: 21/9, 11/1, 22/3. Generalforsamling d.13/4

Pkt.10. Nyt fra regionerne. Nord. Peer ny næstformand. Karl Erik syg og har solgt fuglene. Øst. Generalforsamling hvor de fik ny mand i bestyrelsen Knud Erik Sørensen. Udstilling sammen med Århus fugleforening i firma sport. Nye mødelokaler ved en dueforening. Ønsker oplæg til møderne fra medlemmerne. Vest. Medlemsmøde hvor Anna gav et godt foredrag. Vi havde også et møde hvor vi gik på nettet og så film om Glostere. Syd. Ib fortsætter som formand. Peter træder ud af bestyrelsen men fortsætter som webmaster. Årsplanen er på plads. Fyn. Ny i bestyrelsen er Jytte. Palle stopper med fuglehold. Årsplanen er på plads.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk