Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK BESTYRELSESMØDE den 11-1-2013

Deltagere: Mogens Mosskov, Kaj Viby, Jacob Højsgård, Kurt Nygård, Per Pedersen

Fraværende

Ronald Hvam-Keld H. Larsen-Erling Pedersen

Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidst. Referat godkendt.

Pkt. 2. Nyt fra formanden. Birger Olsen DKK. Vil gerne afholde en special udstilling af Gloster Fancy. Foreningen ser positivt på det, men ser helst at den afholdes i regi sammenhæng dette vil også kunne udløse et tilskud på kr. 3000 kr.

Pkt.3. Evaluering af Kåringsskuet og DM. Mange positive tilbagemeldinger fra udstillingen i Silkeborg. Enighed om at de nye reoler i DKK. Var alt for høje. Der havde været mange tilskuer i Silkeborg om Lørdagen men ikke mange om Søndagen.

Pkt.4. Hvordan fastholder vi vores medlemmer. Flere forslag blev behandlet. Et kunne være at førstegangsudstillere fik en pokal. Kaj vil skrive til et par aviser for om muligt at få lidt fokus på sporten. Der er ca. 10 der har meldt sig ud hovedårsagen er ophør med opdræt. Vi skal være rigtig gode til at støtte op om nye medlemmer.

Pkt.5. Nyt medlem til teknisk komite(standarder). Intet nyt.

Pkt.6. Bustur 2013. Busturen til Belgien er på plads der havde været en afmelding p.g.a sygdom.

Pkt.7. Generalforsamling i april. Jacob vil kontakte en Dyrlæge fra Odense med det samme såfremt Natural ikke kan komme.

Pkt.8. Orientering fra kassereren. ) Mogens har haft særdeles travlt på det sidste, da han har afhændet sin forretning, så regnskabet er ikke afstemt endnu. Fremover vil det ikke være muligt at betale via dankort terminal da Mogens ikke mere er ejer af en sådan. Men muligvis kan der findes en løsning via telefon.

Pkt.9. Bestyrelsesmøder 2012-2013: 21/9, 11/1, 22/3, Generalforsamling d.13/4.

Pkt.10. Nyt fra regionerne. Nord ikke fremmødt. Midt. Fugle grp. Inddelingen i KBH. er diskuteret. Syd. Rigtig god julesamling med banko o.s.v. Meget flot udstilling i Bramminge med over 220 fugle. Bestyrelsesmøde i næste uge. Vest: Udstilling i Hammerum 219 fugl. Julekomsammen i Dec. med mange deltagere. Generalforsamling 15 deltager og plan for 2013 er allered planlagt. Fyn. Generalforsamling i Februar. Afholdt stort julemøde med mange deltagere selv ikke medlemmer deltog.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk