Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Bestyrelsesmøde 03-04-2009


JFKK Bestyrelsesmøde den 3-4-2009.


Punkt 1.
Godkendelse af referat fra 23-1-09. Godkendt.

Punkt 2.1. Tur til Bad Salzuflen 2010. Bent har reserveret værelser på samme hotel, som i 2009. Der er bestilt med to forskellige datoer afhængig af, hvornår udstillingen åbner.
Punkt 2.2. Turen til den tyske udstilling i 2009 blev kommenteret og der var stor ros til busudvalget for en perfekt gennemført tur.

Punkt 3. Gennemgang af arbejdsopgaver vedrørende generalforsamlingen. Bent laver udkast til beretning og sender til bestyrelsen for kommentarer og ændringer. Mogens gennemgik kort regnskabet der viser et underskud på små 4000,00 kr. Villy sørger for projektor og Mogens for computer og lærred. Ronald og Kurt sørger for indkøb til frokost og kaffe. Til temamødet om formiddagen er der lavet aftale med dyrlæge Frederik Kjær.

Punkt 4. Der er bestilt fire tyske dommere til DM udstillingen i Silkeborg. Udstillingen vil kun være åbent for publikum søndag den 1 november.

Punkt 5. Nye universalbure. Mogens og Keld har fundet to steder hvor de kan fremstilles og har fået nogle gode tilbud. Der arbejdes videre med det, da der er en del bestillinger på bure.

Punkt 6. Opfølge på sagen om emblemer fra sidste møde. Keld orienterede og viste det materiale han havde fået tilsendt. Vi havde en lang snak om, hvordan vi markerer jubilæer bedst, hvad der passer til den danske mentalitet. Vi tager det op på et senere møde når vi har styr på alle medlemmerne.

Punkt 7. Orientering fra kassereren. Mogens manglede stadig få indbetalinger af kontingent. Rykkergebyrer har ikke været brugt indtil nu men der var bred enighed i bestyrelsen om, at der fremover tillægges et gebyr på 20 kr.

Punkt 8. Orientering fra regionerne. Nord har været i Skagen for at besøge et nyt medlem. D. 4/4 besøgte de PLL voliere i Gistrup. Kan anbefales til udflugtsmål. Fyn har haft planlægningsmøde med Syd. Generalforsamling hvor Lasse gik ud og John kom i bestyrelsen. 2/4 møde i Fåborg hvor de skal besøge 3 opdrættere. Vest har haft nogle gode møder med at se nogle film og snakke ud fra dem. Stort fremmøde. Syd har fået Hans Nielsen med i bestyrelsen. Har ikke set meget til medlemmerne i Tønder området. Planlægger at lægge 2010 udstillingen i Tønder. Øst mødes sidste torsdag i hver måned. Har haft generalforsamling med genvalg og der blev vist film om Gloster. Har haft besøg Kjeld, Per og Kurt fra Nord, god aften. Får besøg af P.E.Hansen i april. Overtager kanariedagen fra Vest.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk