Bestyrelsesmøde i Region Fyn & Syd den 14-02-2019.

Bestyrelsesmøde Region Fyn / Syd Dato: 14 – 2-. 20129
Sted: Jytte / Ole  

Deltagere: Jytte- Henrik-Karl Aage-Tage-Kaj

Afbud: Knud

 
Dagsorden.  

1 . Planlægning af generalforsamling

Den 28 Februar BMS Kolding

Valg af bestyrelsesmedlem på valg Knud.. genopstiller

Valg af JFKK repræsentant: Foreslår at Kaj afløser Henrik som bliver suppleant

Valg af dirigent: Foreslår Poul Erik  ( Willy)

Valg af formand: Henrik genopstiller

Kontingent foreslås :Uændret

Henrik tager kaffe og the samt drikkevarer med.

P.s Kaj har senere foreslået,  at vi afholder lotteri evt. med en eller to sække frø som gevinst

Udstilling 2019

Sammen med Nyborg fugleforening i Ullerslev hallen.

Den 5-6 Oktober

Fuglemarked 2019 17/3 Ullerslev hallen
Forårs arrangement Henrik vil kontakte Frank Darling for evt. at tale om forskellen på due og kanarie opdræt
Sommerarrangement

Evt. Ørnereservatet ved Silkeborg.. Henrik kontakter

Eller: papegøje opdrætter kaj Hersen Kolding—Tage undersøger

Efterårs arrangement Spørge på generalforsamlingen om man har nogle idee.-
Kanariedag i JFKK

Hver region skal komme med et indlæg ved forårets  arrangement i JFKK

Ideer vil blive efterlyst på generalforsamlingen

Julemøde Fredag den 29 November i Middelfart
Sociale medier Vi skal gøre brug af de sociale medier . Det er her vi har mulighed for at gøre opmærksom på os selv og vores hobby
Referant Kaj