Region Fyns 25 aars jubilæum.

logo2       25 års jubilæum      regifynlogo_small    
       

Region Fyn fylder 25 år i 2010, hvilket bliver markeret i forbindelse med den traditionelle julefest i Fåborg, fredag den 26. november.

For 25 år siden var interessen for kanarieopdræt i den sydlige del af Danmark meget stor. Alene på Fyn var der på det tidspunkt mere end 25 aktive kanarieopdrættere, som enten var medlem af en af de bredde fugleforeninger eller/og JFKK/DKK.

Alene i Odense Fugle- og Akvarieforening eksisterede der en interessegruppe for kanariefugle på ca. 17 medlemmer.

Interessen for at samle alle fynske kanarieopdrættere til fælles møder og fælles udstillinger blev en realitet i 1984, hvor der blev afholdt en udstilling i Tingløkke Forsamlingshus i Odense – på rosetterne fra udstillingen var skrevet navnet:  Fyns Amts kanarieudstilling.

Året efter blev Region Fyn dannet, som en selvstændig  kanariesammenslutning. Det skete i forbindelse med  den første regionsudstilling, som blev afviklet, som en del af Odense Fugle- og Akvarieforening i Marienlystcentret i Odense. Alle møder i den nydannede Region Fyn blev det første år afholdt i Odense.

2 år efter dannelsen af regionen blev det gældende reglement ændret på generalforsamlingen, hvor man i det nye under punkt 2 kan læse: ”Region Fyn vil i kraft af sin geografiske beliggenhed, stræbe for et godt samarbejde med JFKK og DKK, samt disses regioner”.

Regionsdannelsen i den sydlige del af Danmark blev ikke positivt modtaget af  JFKK`s bestyrelse. På et møde i Vejle med repr. fra JFKK, Region Syd og Region Fyn gik ”bølgerne” højt. Hovedforeningen måtte dog acceptere denne opdeling, hvilket ret hurtigt kom til at danne grundlag for de 2 hovedforeningers geografiske opdeling. Region Fyns reglement slutter under punkt 2, som ovennævnte viser: ”samt disses regioner”.

Region Fyns udstilling blev i 1986 planlagt, som en del af Nyborg Fugleforenings udstilling. Uenighed om beløbsstørrelsen pr. tilmeldt fugl gjorde, at daværende bestyrelse valgte at trække sig fra samarbejdet. I stedet planlagde vi en udstilling på 3 dage på Abildgårdskolen i Odense – der var tilmeldt 220 fugle. Udstillingen blev en stor succes, hvilket i øvrigt er tilfældet for alle efterfølgende udstillinger – det højeste antal udstillede fugle  har været 260 stk.

Karl Aage Andersen blev regionens første formand. Af de mange opdrættere fra dengang er 6 stk stadig aktive: Karl Aage Andersen, Erling Holm, Ole Jeppesen, Palle Jørgensen, Torben Larsen, Henning Nielsen. De vil alle kunne bidrage yderligere med historikken.

Opfattelsen i dag er nok, at regionsdannelsen har styrket kanariesporten i Danmark.

Region Fyn har i alle årene fungeret ganske udmærket. Aktivitetsniveauet er inde i en fast ramme med udgangspunkt i 5-6 årlige arrangementer. Regionens nuværende formand er Erling Henriksen.

      Jytte