Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


Generalforsamling Region Syd 2016

 

Referat fra generalforsamlingen den 30 Marts 2016


Tilstede: 11 medlemmer


Dagsorden:
1) Spisning Kaj lavede maden. Bestyrelsen vedtog grundet den gode økonomi at aftenen var gratis

 

2) Valg af dirigent
Ib valgt

 

3) Formandens beretning:

Der er blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2014.

Tage aflagde beretning på bestyrelsens vegne
Regionen havde deltaget med 4 medlemmer på besøg hos en stor papegøje-opdrætter på Fyn. Turen var arrangeret af region Fyn.
Medlemmerne havde deltaget på en tema dag emnet var. Dommer for en dag. Det havde været en rigtig god og indholdsrig dag.
Per havde fået guld for bedste figur kanarie og Frank P. bedste farve. Udstillingen blev afholdt på Vindinge skole. Region fyn stod som arrangør.
Willy havde fået 2 x guld og Kaj ligeledes og Per L 1 guld ved D.M i Silkeborg.
Juleafslutning i regionen var som sædvanligt meget vellykket med 19 deltagere


4) Kasserens fremlæggelse af regnskab.
Tage fremlagde igen et rigtig flot regnskab som viste en kassebeholdning på kr. 14..061,88

 

5) Sammenlægning af JFKK og DKK m.m ved Kaj Viby.
Kaj kom ind på de punkter, som var gennemgået på det netop afholdte møde mellem JFKK og DKK. Et medlem mente, at man kunne skiftes til at afholde generalforsamling på Fyn og Sjælland. Ideen med generalforsamling på DM var der ryster om, ikke var den bedste ide. Repr. Fra Border Fife undrede sig over, at der ikke havde været nogen kontakt mellem JFKK og Border klp. Kaj lovede at tage det med på næste møde i JFKK bestyrelse. ( Er sket. Se referat fra bestyrelsesmødet den 1-4 -16 i Jfkk )

 

6) Sommeraften arrangement.
Per stillede velvilligt faciliteter til rådighed såfremt vi ville afholde et Grill arrangement.
Vigtigt. Vi har fået en invitation til at komme og besøge papegøje opdrætter
Kaj Herse den 24 August men kun for medlemmer. Nærmere vil tilgå.

 

7) Region Syd planlægger i år endagsudstilling.
Udstillingen finder sted den 29 Oktober og vil være en endagsudstilling dommere vil være Peer Nielsen og Knud Hansen.
Der serveres kaffe og frokost


8 ) Indkomne forslag
Ingen

 

9) Eventuelt
Lang faglig snak om hvordan det gik med avlen hist og pist. Som sædvanligt var nogle ovenud tilfredse og andre lidt mindre

Referent Kaj Viby


Ved en beklagelig fejltagelse var der ikke afholdelse til bestyrelsen. Men den nuværende bestyrelse fortsætter.
Willy – Tage – Finn - Kaj

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk