Velkommen til Region Syd


REGION SYD er en sammenslutning af kanarieopdrættere i det syd- og sønderjyske. Regionens geografiske område er i en linie Vejle, Varde, Oksbøl og ned til grænsen.

I det område er der omkring 45 opdrættere, der er medlem af Jydsk Fynsk Kanarieklub (JFKK) og dermed automatisk medlem i REGION SYD. Det er dog sådan, at alle med interesse i kanariefugle er velkommen i regionen uden at være medlem af JFKK.

Møder.
Der bliver afholdt en række faglige møder i årets løb. Det kan f.eks. være besøg ved en opdrætter eller foredrag. Der bliver lagt stor vægt på oplysninger, der giver fuglene de optimale forhold hos den enkelte opdrætter.
Foruden de før nævnte møder, som er lagt an på udveksling af erfaringer, afholdes der en årlig udstilling. Her fremstilles opdrætterens eget opdræt, som bliver bedømt i forskellige discipliner som f.eks. fjerdragt, farve, hoved, krop, holdning o.s.v.

Regionen deltager ofte på udstillinger i Tyskland og har meget kontakt med opdrættere i de nordtyske foreninger.

VIDSTE DU ?

At kanariefugle deles op i farve og figur fugle.

At lyspåvirkningen har indflydelse på ægproduktionen.

At kanariefugle kan holdes ude hele året.

At man skelner mellem rimet og intensive fugle, som er forskellen på fjerstrukturen.

Man som udgangspunkt parrer en rimet og en intensiv fugl.

At kønsforskellen er , at hannen synger.

At røde fugle er farvefodret.

At kanariefugle har en yngleperiode.

At ubefrugtede æg kan have en eller flere af følgende årsager:
For unge fugle.
Manglende kondition.
Forkert ernæring.
Forkert lyspogram.
Mangel på vitaminer og mineraler.
Fuglene for fed.