Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

 

 

Region Midt vest mde Februar

Region Midt/vest.

Region Midt vest tur

 


Region Midt/vest.

Vores juni møde havde vi flyttet til Ronald, hvor vi kunne være i deres fælles bålhytte.

Det er et af årets vigtigste møder (grill aften) og de fleste af vores medlemmer mødte op.

Bestyrelsen mødtes ved 18 tiden, for at starte grillen, lave bål og anrette maden. Så havde vi det hele klar når resten af flokken dukkede op.

Denne aften er alt betalt af foreningen , så der er som tidligere nævnt flot fremmøde. De der ikke møder op denne aften går glip af gode bøffer, pølser, lækker tilbehør og social samvær.

Heldigvis var vi under tag for torden, lyn og regn. Flot at sidde og kigge på lynene. Det var med til at der var hygge og god stemning.

Under kaffen havde Ronald en omgang amerikansk lotteri med gode præmier.

Stor tak til Ronald for at lægge sted til og skabe rammerne for en hyggelig aften, hvor snakken gik livligt.

Husk.

Vores møde i september, hvor vi skulle besøge Bent og Mogens er flyttet tilbage til Herning, som en almindelig klubaften.

Tema: Klargøring til udstilling og ynglesæsonen. Det vil foregå som rundbords snak.

Per


Region Midt/vest.

Region Midt/Vest havde igen i år en stand på Landsskuet i Herning i starten af juli.

Vi(bestyrelsen) startede onsdag med at stille reoler m.m. op i vores stand, som vi har sammen med hønsefolket.

Torsdag morgen og lidt af formiddagen gik med at gøre det hele klar med banner, roll up`s, sætte fugle på plads og gøre det hyggeligt og indbydende.

Ved ti tiden begyndte der at komme mange besøgende og det var tydeligt at se, at daginstitutionerne i Herning var på besøg. Dejligt med de mange spørgsmål de kunne stille om vores fugle.

Dagen går hurtigt når der er besøgende i vores stand hele tiden og som gerne vil snakke kanariefugle.

Fredag og lørdag gik på samme måde. Vi fik snakket med mange, solgt lidt fugle, lovede nogle at undersøge om nogle havde fugle til salg. Så måske lykkedes det at få nogle til at starte med kanariefugle.

Nogle rigtig gode dage, hvor

vi ved at være sammen med hønsefolket og placeringen i hallen får mange forbi vores stand. Gør det værd at bruge dagene på det.

Per Pedersen


Region Midt - Vest.

Vi havde til vores marts møde fået Hans til at fortælle om sit liv med brevduer. Det blev en spændende aften, hvor Hans kunne fortælle om mange spændende oplevelser, både om avl og om flyvninger. Han fortalte også om udviklingen inden for brevduer bl.a. om modtagning af sine duer når de kommer hjem. Hans fortalte, at de har det samme problem med medlemmer, som vi har. Der bliver færre og færre. I Esbjerg, hvor Hans kommer fra var de tidligere 4 store klubber, i dag er der 2 på det jævne.

Vi havde, som sidste år også planlagt vi skulle have 20 spørgsmål til professoren, det gjorde vi i fællesskab.

En god aften, som vi sluttede af med kaffe, brød og amerikansk lotteri.

Per orienterede fra JFKK og opfordrede alle til at komme til generalforsamlingen d. 6 april i Lunden.


Region Midt-Vest.

Til vores februar møde havde vi følgende emner på programmet: Foder.

Der var igen et flot fremmøde

Vi havde aftalt, at alle skulle have foder med og fortælle om, hvordan de gør.

Vi har valgt at have en ordstyrer, så alle kan høre hvad der bliver snakket om og det fungerer godt. Alle kom til orde og igen viser det sig, at vi fodrer på lige så mange måder, som vi er fremmødte. Spørgelysten var stor og jeg tror, at vi alle fik nye ideer til hvordan vi kan gøre det.

Vi nåede også at snakke ynglesæsonen. Nogle er kommet godt i gang og fået unger, nogle endda unger på pind. Så kribler det for os andre for at komme i gang.

Vi sluttede af med kaffe og brød.

Ronald havde endnu engang en omgang amerikansk  lotteri med flotte præmier.

Per, Ronald, Bjarne og Mogens orienterede fra bestyrelsen.

 


Region Midt/vest.

Vores oktober møde er ungfuglebedømmelse og det ser alle frem til. Både for at vise deres fugle og fællesskabet om at bedømme fuglene.

Og det blev en god aften med mange fugle, specielt farvefugle, hvor de fleste er på dybt vand ang. viden.

Vi blev delt i 5 hold og brugte lang tid på at snakke os til rette om bedømmelserne. Vi afsluttede med at sammenligne bedømmelserne med Ronalds bedømmelse.

Det viste sig igen i år, at vi er næsten enige om alle fuglene. Dog, som tidligere nævnt er vores viden om farvefugle en mangelvare, der skal arbejdes på.

Vinderen blev Per med en sølv Lizard en rigtig flot fugl, som alle grupperne var enige om var bedste fugl.

Vi orienterede om Europaudstillingen og vores egen. Om forventningen til opbakningen.

En god aften, hvor snakken gik livligt og flot at nogle kører langt hver vej for at være med, dem må der gerne komme flere af.

Per

Ny adresse på vores mødested:

Fenrisvej, 7400 Herning.

 

 


Hønseudstilling i Herning.

JFFK blev i forbindelse med at vi havde en stand på Dyreskuet i Herning inviteret til at have en stand på Landsskuet for høns i Herning i starten af december.

Midt/vest  lagde mandskab til.

Vi startede fredag formiddag med at stille standen op og det gik planmæssigt. Det er en stor udstilling med 4000 nr. fordelt på to haller.

Hanerne var i fuld gang med at markere sig og det var de hver dag fra vi kom til vi tog hjem, søndag var mange af dem blevet hæse.

Vi havde alle tre dage mange der var forbi vores stand og få materiale. Mange hønseavlere havde fugle i forvejen og kunne når de hørte mere om kanariefugle måske godt tænke sig at starte med kanariefugle.

Det er den største udstilling i Norden, så der var mange besøgende fra de nordiske lande og de er også meget interesseret i kanariefugle.

Det bliver spændende at se om det giver medlemmer fremover. Det er en god måde at fortælle om vores fugle.

 


 

Region Midt Vest 

Vi havde et flot fremmøde til årets første møde, hvor vi også havde generalforsamling.

Generalforsamlingen forløb som den plejer.

Bjarne blev valgt som formand og Kristine som suppleant.

Frede takkede af som revisor, stor tak til ham for indsatsen gennem så mange år. I stedet blev Erik Grodt valgt.

Under indkomne forslag fremlagde bestyrelsen årsplanen.

Her snakkede vi meget udstilling, som bestyrelsen har foreslået afviklet som en endagsudstilling med åben bedømmelse, som blev godkendt..

Bestyrelsen foreslog også at vi droppede vin præmier. Her endte vi med at vinderne får vin.

Efter generalforsamlingen havde vi en snak om DKB`s udstilling, som mange af vores medlemmer havde deltaget i og alle var enige om at det havde været en god tur.

Per orienterede kort om ”hønseudstillingen”, hvor vi havde en stand som reklame for JFKK. Vi tror tiden er givet godt ud. Per orienterede kort om Europa udstilling  i november og at der blev brug for mange hjælpere.

Sidste punkt for aftenen var opstart af ynglesæsonen. Vi tog en runde, hvor alle fortalte om, hvor langt de er kommet. Nogle har unger og andre er ikke gået i gang endnu.

Under kaffen nåede vi også en omgang amerikansk lotteri, hvor Ronald havde fremskaffet gode præmier.

En god aften, som lover godt for 2018.


Region Midt vest.

December møde

Vi havde årets sidste møde i starten af december, hvor det stod på julehygge med gløgg og æbleskiver.

Vi startede med at evaluere 2017 og her var alle tilfredse med vores mødeaftener, hvor mange gav udtryk for at fagligheden omkring vores fugle var steget i 2017 og at det er vigtigt, når man kører langt for at komme til møderen.

Der har været et stabilt fremmøde til alle møderne, men vi kan godt være flere og det fik vi en god snak om, hvordan vi får flere medlemmer, dog uden der kom konkrete forslag. Alle er dog bevidste om at de er ambassadører  for kanariesporten.

Vi nåede lige at få snakket om turen til DKB`s udstilling, hvor mange deltager.

Ronald havde en omgang amerikansk lotteri med gode præmier.

En god afslutning på året.


 

Region Midt Vest

Til vores marts møde var det Erik, Hans Jørgen og Preben, der skulle fortælle om deres arbejde med deres fugle. Det blev igen nogle spændende oplæg, som gav mange gode diskussioner om fodring, lys og klargøring af fugle til ynglesæsonen. De arbejder alle tre med de store fugle, så vi fik også viden om, hvordan de gør dem klar til ynglesæsonen og hvordan de giver ungerne et tilskud af foder i den første tid.

 

Snakken gik så godt, at vi nær havde glemt kaffen, hvor Kristine havde sørget for brød m.m. til kaffen.

 

Ronald havde igen en gang amerikansk lotteri med gode præmier bl. a. en spegepølse af kronhjort.

 

Til vores april møde kommer Poul Erik Nielsen og vil give et oplæg.

Per

 


Region Midt Vest

Vi havde igen en rigtig god aften, hvor der var fem nye med. Det er vi meget stolte af. To fra vores område og tre fra øst. Så hvis der er flere fra regionen der vil være med til vores møder er de meget velkomne.

 

Det var Leif, Frede og Kristine der skulle give oplæg om deres arbejde med deres fugle og det var vidt forskellige oplæg med spændende vinkler.

 

Under kaffen orienterede jeg om hvad der sker i JFKK godt suppleret af Bjarne og Mogens.

 

Her fik vi gode tilbagemeldinger om de ting vi havde snakket om på sidste bestyrelsesmøde.

 

Ronald havde igen en omgang amerikansk lotteri med gode præmier.

Per


Region Midt Vest

Møde den 20-04-2016

Aftenens Tema var. Norwich, Yorkshire og Irish Fancy. 

Hans Jørgen havde tage nogle af hans Norwich med, Kurt hans Yorkshire og Jørgen nogle Irish Fancy med, igen var det Ronald der holdt foredrag om fuglene det var lige fra fjerkvalitet til hvilke størrelse fuglene skal have og holdning og hvad dommerne ellers ser efter når fuglene bliver bedømt på en udstilling. 

Igen er vi heldig at have Ronald i vores region, med hans store viden om fuglene og at han gerne vil videregive den til os er jo dejligt. 

Efter Ronalds foredrag var der en gang bordet rundt hvor der blev talt om problemer og hvad der ellers rør sig ved vores kanarie sport. 

Per en orientering fra den lige afholdt generalforsamling. 

Under kaffen havde Kurt igen fremtryllet et amerikansk lotteri.


Region Midt Vest 

Møde d. 9. marts 2016

 13 medlemmer og 2 gæster var  mødt op denne aften hvor aftenens  tema var farvefugle.

Kirstine havde taget Rød intensiv og Rød rimet med , Kaj havde Gul intensiv og gul rimet og Erik nogle af hans Agat opal

Hvid gul mosaik og Agat opal , Gul mosaik.

Ronald fortalte om fjerkvalitet, holdning fuglenes størrelse og hvad dommerne ellers ser på når fuglene bliver bedømt på udstillingerne.

Ronald fortalte også hvordan man udvælger sine fugle til avl og hvad der ikke kan bruges og hvad man skal se efter.

Under kaffen orienterede Per om nyt fra bestyrelsen.


 

Region Midt Vest

Møde d. 17 feb. 2016

Der var mødt 13 medlemmer op denne aften hvor temaet var. Scotch Fansy, Belgisk Bossu, og Lisard.

Per og Ronald havde taget fugle med, Ronald fortalte om hvordan  man træner fuglene til udstilling,det er alle livlige fugle som kræver meget træning før de er blevet rolige og indtager den rigtige holdning.

Det er også vigtigt at man vælger de rigtige fugle til at yngle med for Scotch Fancy og Belgisk Bussu har en tildens til at blive lidt for løsfjeret så det er vigtigt at der bruges stramfjeret fugle til avl.

Ronald har arbejdet med disse fugle i mange år. og har derfor en stor viden om dem.

Per orienterede om nyt fra hovedforeningen.

Under kaffen solgte Kurt et af hans amerikanske lotteri, og de fleste af os fik også afleveret ringnummer på de fugle der skal med til ungfugle bedømmelse 

Frede Kjeldsen

 


 

Region Midt Vest

Generalforsamling d. 13 Januar.

Kurt Nygaard bød velkommen til de 11 medlemmer som var mødt op denne aften. Per Pedersen blev valgt som dirigent.

Kurt Nygaard gennemgik møderne i det forgangne år og hvad der var sket i løbet af året, beretningen blev godkendt.

Ronald Hvam fremlagde regnskabet som viste et lille underskud bl.a. fordi at det er blevet svære at finde sponsorer og nogle af de ting som regionen har fået i sponsorgaver først bliver omsat i amerikansk lotteri i 2016. Der blev også varslet kontingent stigning fra 2017, Regnskabet blev godkendt.

Valg til bestyrelsen, Kurt Nygaard blev genvalgt som formand, Bjarne Johansen som suppleant og Frede Kjeldsen som revisor

Eventuelt, I anledning af Regionens 30 Års Jubilæum blev der talt om forskellige ting som skulle markere dette f.eks en tur til den gamle by i Århus. Man blev enig om at bestyrelsen skulle arbejde videre med det.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen, derefter var der en gang bordet rundt om hvordan man kan sætte sine fugle op til den kommende ynglesæson.

Aftenen sluttede med kaffe og så lige et af Kurts amerikanske lotteri                                

Frede Kjeldsen

 

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk