Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Alment dannende fuglemøde i Reg. Midt-Øst.

 

Niels Herping1

Torsdag d. 29. januar, mindre end en uge efter, at rigtig mange af os havde været til VM i Rosmalen, Holland – Enkelte endog med udstillede fugle – blev den hjemlige mødesæson skudt i gang. Derfor var det positivt at se, at hele 15 regionsmedlemmer havde fundet frem til mødet. Endnu mere glædeligt var det, at 4 af disse var smukke kvinder.

Grunden til det pæne fremmøde skal nok findes i den foredragsholder, der underholdt os denne aften: Det var lykkedes ledelsen af Region Midt-Øst at få fat i Formanden for Århus Fugleforening og foreningen "Solfuglen" (frugt –og insektædere), Niels Herping, der fortalte om sit eget fuglehold, som havde til huse i hans sommerhus ved Skæring Hede Nord.
Han startede i 1997 med en enkelt voliere, og har så løbende udbygget menageriet (Ment venskabeligt).
Ikke, som så mange af os andre, ved tilfældig knobskydning – Nej, udbygningen er nøje planlagt af ham selv og hans svigersøn, der er havearkitekt.
Voliererne er opbygget i harmoni med det eksisterende hus, og der er tænkt over alle detaljer: Der er op til 4 meters spænd mellem stolperne, det helt rigtige trådnet (1,2 mm.) er indkøbt fra Plastværkstedet i Galten og efterfølgende malet sort med en speciel træbeskyttelsesmaling.
I voliererne har han hele 25 arter. Fugle fra hele kloden – Der var bl.a. Ringastriller og Pragtfinker fra Australien, Græsparakitter fra Syd Amerika og hele 10 arter af frugt –og insektædere fra mange verdensdele.
Alle kan de hygge sig i de store velindrettede volierer, hvor der både er beplantning, søer og rindende vand.

Niels Heping2

Fuglene bliver også fodret efter alle kunstens regler. Niels fanger insekter til dem – de får ukrudt fra haven bl.a. fuglegræs, og fra stranden, som ligger tæt på, indsamles mange forskellige arter af græsser, som anbringes i ventilationsrør, så fuglene får dem serveret næsten som i naturen.

Niels Herping er også primus motor bag den store udstilling, som Århus Fugleforening afholder i "Firma Sport" i oktober, og hvor Region Midt-Øst har deltaget de sidste to år. Besøgstallet har desværre ikke været prangende, og økonomien derfor besværlig, men i 2015 havde man fået hallejen nedsat.

Regionen sagde tak til Niels Herping med et stort bifald og 2 flasker god rødvin.

Derefter var der debat om et "Oplæg til sammenlægning af DKK, JFKK, Gloster klubben og Border/Fife klubben", som JFKK's bestyrelse har udarbejdet på deres møde i januar.

Og her sluttede hyggen.Der var stor diskussion og megen uenighed om oplægget, som det vil føre for vidt at komme ind på her. Dog var der enighed om, at et fornuftigt samarbejde med DKK var nødvendigt ikke mindst set i lyset af de barske kendsgerninger, at medlemstallet i de to foreninger er støt faldende.

Sammenlægning skulle ikke ske for sammenlægningens skyld, men kun hvis det kunne blive til fordel for begge foreninger.

Næste møde i Region Midt-Øst bliver den torsdag d. 26. februar, hvor der afholdes generalforsamling.

Niels O.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk