Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


ET RIGTIG GODT MØDE

Torsdag den 18. maj afholdt Region Fyn og Region Syd et fællesmøde, hvor BMS i Odense var et godt mødested.

henrikDet var Region Fyns formand Henrik, som havde fastlagt aftenens emne – UDEFRA KOMMENDE PÅVIRKNINGER AF FUGLEHOLDET.

På glimrende vis lykkedes det Henrik at få etableret en meget fin dialog med alle fremmødte.  Det gjorde han ved hjælp af en række små miniforedrag, hvori han meget konkret fik involveret alle mødedeltagere.Henrik havde fastlagt indholdet ud fra følgende oplistning.

MILJØ:  Lys, luft, fugt, støv, støj og varme.

FODER: frø, opmadningsfoder, grønt, vand og farveforstærkning.

SYGDOM OG SKADEDYR: blodmider, fjermider, luftvejsmider, sort plet, svamp og skimmel.

ÅRSTIDER: fældning, udstilling, hvileperiode, og yngleperioden.


Der blev talt rigtig meget den aften. Jeg er overbevist om, at alle fik noget med hjem. Helt konkret fortalte Villy om et pulver mod blodmider. Et pulver som var helt ufarligt for fuglene. Henrik fortalte om et nyt lyssystem, som var meget brugbart. Disse ting vil blive bedre omtalt på et senere tidspunkt.

foto-IMG 9109R foto-IMG 9110r
foto-IMG 9111r foto-IMG 9112r
foto-IMG 9113r foto-IMG 9114r
foto-IMG 9116r foto-IMG 9117r
foto-IMG 9118r foto-IMG 9120rAfslutningsvis var der ros og klapsalver til Henrik.

Maja havde sørget for kaffe og kage, som hun plejer. DEJLIGT.

Vi nåede også at tage stilling til planen om sammenlægning af de 2 regioner. Vi fik en god debat om dette. Der var enighed om at arbejde hen imod en sammenlægning.


tekst: Ole
Billeder: Jytte

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk