Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samlesGeneralforsamling i Region Fyn 2016

Et klasselokale på Krarup Frisklole dannede rammen omkring vores generalforsamling, som blev afholdt torsdag den 25. februar.

Fremmødet var rigtig pænt (15 medlemmer).
foto-IMG 8702henrikr


Efter lidt løst snak startede Henrik med at byde velkommen.
DAGSORDEN
 1.                  Valg af dirigent
 2.                  Formandens beretning
 3.                  Regnskabet
 4.                  Fastsættelse af kontingent 2017
 5.                  Indkomne forslag
 6.                  Valg af bestyrelse for 2 år på valg er Jytte og Erling
 7.                  Valg af kasserer for 2 år på valg er Karl Aage
 8.                  Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år, å valg er Poul Erik P.
 9.                  Valg af bilagskonsulent for 2 år, på valg er Henning
10.                 valg af bilagskonsulentsupp. for 2 år, på valg er Poul Erik J.
11.                 Valg af repræsentant til JFKK for 1 år på valg Henrik
12.                 Valg af repræsentantsuppl. til JFKK på valg er Knud
13.                 Regionsudstilling 2016 sammen med Region Syd
14.                 Eventuelt

foto-IMG 8700r foto-IMG 8701r
foto-IMG 8702r foto-IMG 8703r
foto-IMG 8704r foto-IMG 8705rHenning blev valgt til dirigent.
Formanden (Henrik) gav en gennemgang af året ud fra aktivitetskalenderen. Han kom også lidt ind på sammenlægningsfasen mellem JFKK og DKK. Det kommende DM i Odense blev også nævnt.

Karl Aage gennemgik regnskabet. Selv om året gav et underskud, har Regionen stadig en pæn formue.

Der var genvalg til alle.

foto-IMG 8706r foto-IMG 8708r
foto-IMG 8709r foto-IMG 8713r
Under eventuelt fortalte Henrik, at han på JFKK´s generalforsamling skal holde et foredrag- ”Så mød op”.
Jytte efterlyste en større interesse for hjemmesiden – kom med indlæg store som små- så ring eller send en mail osv.

Efter generalforsamlingen fik vi kaffe med Maja`s hjemmebag. Traditionen tro fortalte hver især om status i fuglestuen.

tekst: Ole
billeder: Jytte

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk