Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles


GENERALFORSAMLING 2015

REGION FYN har afholdt ordinær generalforsamling i

Korup Sognegård, Korupvej 40, Gl. Korup 5210 Odense NV

Torsdag den 19. februar 2015, kl. 19,00

 


Her var der en god opbakning til generalforsamlingen, 22 medlemmer var mødt op.

foto-IMG 7544 foto-IMG 7545
foto-IMG 7546 foto-IMG 7547DAGSORDEN.

 1. Valg af dirigent - Henning blev valgt
 2. Formandens beretning - ved Henrik, som gennemgik årets arrangementer 
 3. Regnskabet - ved Karl Aage, som gennemgik regnskabet, årets overskud var 1904,10 FLOT
 4. Fastsættelse af kontingent 2016 - blev uforandret
 5. Indkomne forslag - ingen

  foto-IMG 7548 foto-IMG 7549
  foto-IMG 7550 foto-IMG 7551


 6. Valg til bestyrelsen for 2 år. På valg var Jacob - ønskede ikke genvalg. Knud blev valgt.
 7. Valg af formand for 2 år på valg var Henrik - Henrik blev genvalgt.
 8. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år, på valg var Knud - ny supp. Christoffer Jaeger.
 9. Valg af repræsentant til JFKK for 1 år - Henrik blev valgt.
 10. Valg af repræsentant suppleant til JFKK - Knud blev valgt.
 11. Regionsudstilling 2015 sammen med Reg. Syd - bliver sammen med Nyborg fugleforening.
 12. Eventuelt - her blev fremlagt en årskalender, som ikke lige er på plads endnu, kommer hurtigst muligt på hjemmesiden.

  foto-IMG 7552 foto-IMG 7554

  På det sidste billed ser man resterne af den dejlige roulade med flødeskum, bollerne var spist. Tak til Maja for det dejlige hjemmebag.
© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk