Medlemsmøde lørdag 17.8-2019 hos John Jensen, Frederikshavn

 

Der var mødt 10 medlemmer op.

Jens Ole Nielsen bød velkommen.

Per Nielsen åbnede med at tale om kanariedagen i Silkeborg den 21.9-19. Både Per og Jens Ole opfordrede til at så mange som muligt deltager. Region Nordjylland har et indlæg om opstart af ynglesæson og fravænning af unger. De andre regioner har ligeledes hver deres indlæg.

Der blev reklameret med busturen til Holland den 2.1.20. Så dem, som har tænkt på at skulle med, skal huske, at sidste tilmelding er 1.10-19. Turen koster ca. 2200 kr.

Vores egne udstilling er den 26-27.10-19 i Badmintonhallen i Hjørring. Foreningen opfordrer til at der udstilles så meget, som man kan tage med. Jens Ole Nielsen har lavet nye reoler til udstillingen, så foreningen er fri for at tage de gamle med. De nye er nemmere at stille op. Vi foreslår, at vi måske kan dele de reoler med Gloster foreningen hvad angår betalingen af materialer.

Peer Nielsen fortæller, at det er vigtigt, at man inden udstillingen, træner sine fugle, så de er vænnet til bure og lys.

Der kommer fire nye dommere fra udlandet, som skal dømme til DM i Silkeborg i år. Så der vil blive set på det med helt nye øjne.

Herefter gik snakken om alt muligt, og der blev drukket kaffe og spist kage. Derefter var vi ude at se på Johns flotte røde fugle. Efter et par hyggelige timer, sagde vi farvel og tak for i dag.