Kanariedag d. 20. september.

 

Villy forsaml

Solen skinnede, og de medbragte fugle sang – En rigtig dejlig optakt til en hyggelig og lærerig dag i Århus.
Hele 40 kanarieavlere havde fundet vej til Region Midt-Øst's klublokaler, hvor arrangementet i samarbejde med Region Nord, startede med formiddagskaffe og rundstykker.
Peer Nielsen fra Nord bød de mange fremmødte velkommen, og han glædede sig især over, at der var kommet rigtig mange fra de andre Regioner – Særlig var Midt-Vest talstærkt repræsenteret med avlere så langt væk fra som Ringkøbing. Meget glædeligt var der også en håndfuld Sjællændere, der havde kørt den lange tur.

 

Knud viser burVilly Rasmussen startede den faglige del af mødet med et kort indlæg om melanin kanarier, som skulle have brede, lange og sammenhængende striber. Han fortalte, at de faktisk var kønsvisende i aftegningen: Striberne gik helt frem til næbbet hos hunnerne. Han kom ind på solens indvirkning på farven og på farvefodring.
Derefter var det Knud Hansens tur til at fortælle om gloster kanarien: En lille, rund, harmonisk og livlig fugl med god fjerkvalitet var målet. Han lagde meget vægt på en god fjerkvalitet og advarede mod at avle for meget rim på rim.
En længere diskussion om størrelsen fandt sted mellem tilhørerne og Knud. Mange mente, at glosteren var blevet for stor, og at de faktisk ikke blev straffet for at overstige standardens mål.
Så fik Villy og Knud ansvaret for hver 20 interesserede mødedeltagere, og man gik sammen i gang med at se på de medbragte fugle.

Peer rundede formiddagen af med at fortælle om et besøg han og to andre avlere fra Nordjylland, havde været på hos en af Tysklands førende gloster-avlere, 75-årige, Johann Lichtendonk. Han havde fuldstændig styr på alle sine 500 unger, hvoraf ingen var under 13 cm!

Tiden fløj af sted (Fik I den?) og det blev middag.Peer2
Efter spisningen orienterede Mogens Mosskov om hans nyudviklede online tilmeldingssystem: Gå ind på "tilmelding.jfkk.dk" og følg anvisningen, så kan du tilmelde dine fugle både til Silkeborg og Midt-Øst's Regionsudstilling. Mon ikke systemet bliver udviklet, så samtlige regioner kan tilmelde over det – måske kunne tilmelding til DM også kobles på?
Fagre nye verden. Tak til Mogens, at han udover kassererjobbet også får tid til sådanne tiltag.

Derefter var det vore sjællandske venner, Michael Eriksen og Jørgen Henriksen, der med stor ekspertise og dygtighed fortalte om deres arbejde med mosaik kanarier.
De kom langt omkring: Fortalte om indkøb af fugle, pleje og pasning og om, hvordan man samparrede fuglene. De anbefalede bl.a. at man avlede specielle han –og hunlinjer, og dette krævede igen, at man avlede et vis antal unger.

I løbet af dagen fik Peer lejlighed til at fortælle om de nye udstillingsregler, som er gældende for Jubilæumsudstillingen i Silkeborg. Alle bure bliver kontrolleret. Beskidte tolereres ikke! Fuglenes ejer må ikke forlade udstillingen, før denne kontrol har fundet sted.
Burene skal som vanligt være forsynet med bølgepap i bunden (med rillerne på tværs) med hvidt sand over (det er det nye).
Fuglene får maden serveret i en foderskål som anbringes midt i buret mellem de to pinde. Foderskålen er hvid, og den udleveres af regionerne.
Udstillere der anvender Wursterbur skal have en plastskuffe i bunden, og der skal fodres i den dertil beregnede "krybbe", som skal vende mod lågen.
Endelig kom Peer ind på, at fuglene skulle behandles roligt under bedømmelsen og at dommerne ville blive nøje informeret om, hvilke fugle, de skulle bedømme.

Peer1

Dagen var ved at gå på hæld, og den blev evalueret.
Alle tilbagemeldinger var positive, og man så frem til en gentagelse næste år i september med andre racer på programmet.
Formanden for JFKK, Per Pedersen takkede initiativtagerne for en vellykket og lærerig dag.

For at være sikre på, at ingen tabte sig sluttede det hele med wienerbrød og kaffe.

Niels O.