Bestyrelsesmøde 24. aug 2012.

Afholdt hos Niels Chr Madsen i Sæby.

 

Region Nord har holdt bestyrelsesmøde hvor følgende deltog.

Niels Chr Madsen, Erling pedersen, Kurt Andersen, Poul Kristensen og Knud Rasmussen, fraværende var Jens Otto Nielsen.

Jens har desværre valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejde og klubarbejde, da helbredet ikke lige rækker til dette i øjeblikket. En stor tak til Jens herfra for det store arbejde du her bibragt vores region med,vi håber du kommer styrket tilbage.

Så fik vi snakket om vores kommende regions udstilling som vi i år afholder sammen med Limfjordens fugleforening i Skalborggårdhallen d 13-14 okt.

De forskellige arbejdsopgaver blev uddelt, såsom transport af reoler, hjælp til dommeren, tilrettelæggelse af fællesspisning for regionens medlemmer, aflevering af fugle og opstilling af reoler.

Kurt havde styr på hvad vi havde af rosetter, så han får handlet det vi mangler. Så blev vi enige om at følge JFKK regler angående udstillindsbure. Keld Gade havde skrevet en artikel til bladet som han havde bedt bestyrelsen om at gennemlæse og evt. godkende den inden han sendte den videre, artiklen blev godkendt.

Så har Region Nord her i efteråret 25 års jubilæum, så vi blev enige om at få lavet nogle rosetter hvor der står 25 år til vores udstillere ved regionsudstillingen.

Mødet sluttede i en god og positiv stemning.

 

Ref:Knud.