Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

JFKK

BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED I

2010

 

Året 2010 må som udgangspunkt betegnes som et år, hvor det er gået godt. JFKK står for: generalforsamling, udstilling, bustur, hjemmeside og blad og der har 2010 vist, at det er der opbakning om. Når det lægges sammen med den aktivitet og dialog, der har været i regionerne, så går det jo godt. Det, sammen med indsatsen og afviklingen af JFKK´s største arrangement i løbet af året – Kåringsskuet i Lunden, betyder at de forventninger vi har haft til hinanden er blevet indfriet. Det vi også må konkludere er, at det JFKK står for pt. udstilling, bustur, generalforsamling, hjemmeside og blad er det der er opbakning for i klubben

Medlemsstatus:
I 2010 har medlemstallet ligget mellem 180 og 190 medlemmer, hvilket vi skal være stolte af. Det positive i at have så mange medlemmer, styrker og giver mulighed for aktiviteter og bekræfter samtidig interessen for kanariesporten. Det, at vi kan holde medlemstallet nogenlunde konstant kommer ikke af sig selv, det kommer indefra, hvor regionerne har en stor del af æren sammen med vores store udstilling i Lunden. Race-kanarien har sammen med vores hjemme side den daglige kontakt med vores medlemmer og er på den måde med til at gøre det spændende og attraktivt at være medlem af JFKK.

Bestyrelsesmøder:
Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Referaterne fra møderne har været i Racekanarien og på hjemmesiden.

Vi har også i år arbejdet på at få flere medlemmer aktive i det daglige arbejde ud over de 5 repræsentanter, der sidder i bestyrelsen fra regionerne. Alle regioner har bakket op, så der i dag er en repræsentant fra hver region i udstillings- og bladudvalget.

Samarbejde med DKK:
De 2 foreninger, DKK og JFKK, har gennem hele året været i god dialog med hinanden, hvilket vi sætter stor pris på og takker DKK for. Sager og fælles opgaver, der har skullet afklares eller træffes beslutning om, er blevet klaret nu og her, hvilket kun lader sig gøre, når god dialog og forståelse for hinanden er til stede. Vi har i 2010 aftalt, at udstillingsreglerne skal harmoniseres.

Udstilling:
Udstillingen i Lunden var i år rammen om Kåringsskuet og med omkring 700 fugle blev det en rigtig flot udstilling. Så vi er tæt på de 150 fugle fra hver region og det lykkedes næste år.Succesen fra sidste år med at have åbent om søndagen blev gentaget i år. Det lykkedes kun fordi vi har et udstillings udvalg, der har planlagt, så alle har vist, hvad de skulle lave. Det, at vi har en repræsentant i udvalget fra alle regioner har gjort det nemt at finde hjælpere til alle opgaver.

Vores danske dommere gjorde et flot arbejde.

Cafeteriet og salgsafdelingen fungerede perfekt. Alt i alt kan vi sige, at udstillingen har nået et niveau, som vi skal være stolte af.

DM var i 2010 i København, hvor vi som klub bakkede godt op om en flot udstilling. Opbakningen til busturen var stor, så vi repræsenterede klubben flot om søndagen.

Bustur:
Den årlige bustur blev gennemført med samme succes som tidligere år. Turen gik til DKK`s udstilling i Bad Salzuflen. Det var en rigtig flot udstilling. Vores tur udvalg havde gjort et stort arbejde for at få fredag formiddag fyldt ud inden vi kunne komme ind på udstillingen. Vi fik lov til at gå rundt på udstillingen i flere timer inden selve udstillingen åbnede nåede at se udstillingen inden den blev åbent. På selve udstillingen klarede vores udstillere sig flot med et tysk mesterskab til Ronald Hvam.

Racekanarien:
Racekanarien, skal nævnes af flere årsager. For det første fordi det er et godt blad, som medlemmerne præsenteres for 6 gange om året. For det andet at der lægges mange kræfter i lave et blad i den kvalitet, som Racekanarien udgives i med et fagligt højt og spændende niveau, så selv ”eksperterne” har mulighed for at lære noget.

Vores redaktører i regionerne har i 2010 gjort deres til at bladet bliver fyldt med artikler, så det har været nemmere for Ronald at lave bladet. Men det er stadig vigtigt, at alle hjælper med stof til bladet.

Hjemmeside:
Vores hjemmeside har i 2010 været et stort aktiv for klubben. Palle gør et stort arbejde for at den fungerer optimalt, men der mangler også indlæg.

Regionerne:
Som nævnt tidligere i beretningen er de fem regioner stedet, hvor det store, arbejde foregår. Der er efter mødereferaterne at dømme en god aktivitet med medlemsmøder, udflugter og udstillinger. Regionerne er JFKK´s  nærmiljø med mulighed for at nå ud i alle hjørner af landet. Det giver en god, stabil kontakt til vore medlemmer, hvilket er af største betydning.

Ringsalg:
Vi sælger omkring 10.000 ringe hvert år. Prøv at tænke på, hvor mange bestillinger det bliver til hvert år og det foregår lige så stille, når vi kontakter Leif og han gør alt for at vi kan få vores ringe til tiden. Det kræver blot, at vi bestiller ringe på de rigtige tidspunkter.

Økonomiafdelingen:
Der er nok ikke mange af os, der tænker på, at der sker noget hver dag i en forening som JFKK. Den der holder sammen på det er vores kasserer. Mogens er også meget involveret i udstillingen og kontakt med nye medlemmer.

Afslutning:Før jeg slutter bestyrelsens beretning for 2010, vil jeg rette en tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde. Det er rart at være sammen med jer til møderne, hvor der altid er en god stemning.

Derudover vil jeg rette en tak til alle JFKK´s medlemmer for en loyal og interesseret opbakning gennem hele året 2010. Som enkelt medlem er vi det største aktiv JFKK har. Vi skal alle være indstillet på at yde en solid indsats i bestræbelserne på, at JFKK fortsat skal være lokomotivet i dansk kanariesport. Hvis vi lever op til disse mål, så indfrier vi de forventninger, vi har til hinanden og JFKK´s fremtid.

Slut.

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk