C.O.M. Danmark
com

C.O.M Danmark præsenterer de tilsluttede foreninger, fo nuværende Jydsk Fynsk Kanarieklub, Dansk Kanarie Opdrætter Klub, DZK (Dansk Zebra klub for Zebrafinker, Mågefinker, Risfugle & Pragtfinker), i organisationen:

Confederation Ornithologique Mondiale. (C.O.M.)

Confederation Ornitologique Mondiale er stiftet 10. november 1956 på en ekstraordinær kongres afholdt i Milano på foranledning af to internationale organisationer nemlig: Iássociation Ornitologique International (A.O.I) og la Confederation international du Canan (C.I.C)
De besluttede en sammenlægning som en følge af en beslutning truffet på et møde i Paris d. 18 marts 1956 hvor man var enige om at stifte en forening under navnet Confederation Ornithologique Mondiale, forkortet til C.O.M.C.O.M Historie klik hér

Om C.O.M klik hér


Medlemslande i C.O.M.

Som navnet angiver er C.O.M. en verdensomspændende organisation, altså en forening for lande over hele verden, der sammen danner en forening, men sådan at landene beholder deres selvstændighed.
Heaf følger at det kun er muligt som lande at optages i C.O.M, dog kan de lade sig repræsenteres i C.O.M via en ornitologisk organisation.
I praksis ser vi, at flere lande danner en organisation eller international C.O.M i landet, og lader den være medlem af C.O.M.
Eksempler herpå er f.eks. C.O.M. Holland, C.O.M. Danmark, C.O.M. Spanien, C.O.M. England. U.O.F.-C.O.M Frankrig. Der kan højest være en organisation i hvert land tilsluttet C.O.M.
Endnu er det ikke alle lande eller verdensdele der er tilsluttet C.O.M. dog er der tiltag igang for om muligt at få dem optaget i C.O.M.

C.O.M. afholder hvert år verdensudstilling der dømmes af dommere tilsluttet:

Ordre Mondial des Juges. (O.M.J.)

Formålet med Ordre Mondial des Juges er at danne et ensartet korps af internationale dommere, samt sikre at der er dommere til at dømme indsendte fugle på verdensudstillingerne samt øvrige C.O.M. godkendte udstillinger. Dertil at opstille ensartede standarder og beskrivelse af fuglene der efterfølgende kan udstilles på udstillingerne.
Danmark er for nuværende repræsenteret med fire kanariedommere i O.M.J.