Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

 

Hermed indkaldes til DKK’s generalforsamling

LØRDAG, DEN 22. APRIL  2017 KL. 13.00 på adressen

Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg

DAGSORDEN 

 

1. VALG AF DIRIGENT

Valg af Referent

2. VALG AF STEMMEUDVALG ( 2 PERSONER)

3. FORMANDENS BERETNING

4. EVT. PROTOKOL VED SEKRETÆREN

5. REGNSKAB VED KASSEREREN

6. BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN

7. BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD - forslag: årets overskud indgår i foreningens midler.

8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG INDSKUD JF. § 11 OG YDELSER M.V. JFR. § 6 (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM, 375 KR. FOR HUSSTAND og 200 kr. for juniorer)

9. INDKOMNE FORSLAG (DER ER IKKE INDKOMMET FORSLAG)

10. VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:

     a. VALG AF FORMAND (p.t. TOM V. RASMUSSEN)

     b. VALG AF REVISOR (p.t. STEEN VINDAHL NIELSEN)

     c. VALG AF REVISORSUPPLEANT (p.t. BIRGER H. OLSEN

11. EVENTUELT 

     a. NYT FRA DOMMERGRUPPEN

     b. NYT FRA COM DANMARK

 

Tom V. Rasmussen

 

DKK Formand

 

Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk