Referat af

DKKs Generalforsamling

Søndag den 26. juni 2021 afholdt i Grøndals centeret, Bellahøj.

13 medlemmer er mødt op.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Jens Møller Petersen vælges som dirigent.

Jens konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig.

 1. Valg af stemmeudvalg

Meike og Rennt Meyer vælges til stemmeudvalg

 1. Formandens beretning

DKKs formand Steen Dickov Hansen afgiver beretning herunder DKKs tilsagn om økonomisk støtte til DKK medlemmer, som ønsker at udstille på Vvnks udstilling for farvekanarier i Belgien. Det blev en kort beretning uden nogen form for aktiviteter i 2020

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Formandens beretning DKK 26. september 2021

2020 har været et mærkeligt år, hvor Corona virus har hersket og begrænset stort set alle aktiviteter i DKK, og derfor er denne beretning også ganske kort.

DKK formåede Lørdag den 27. juni 2020 at afholde Generalforsamling på H.C Andersens Vej 24, i Næstved hvor 11 medlemmer dukkede op. Der blev ikke besluttet nogen ændringer.

DKK ønsker at støtte medlemmerne i at nemmere kunne udstille i udlandet. Dette arbejde er allerede i fuld gang og Mikael Eriksen & Jørn Henriksen som er tovtrækkere har ansøgt om tilskud fra DKK til Vvnk Udstillingen i 2021. Oprindeligt skulle dette projekt have været sat i søen sidste år, men blev også aflyst.

2020 har igen været et passivt år når det kommer til samarbejdet mellem JFKK & DKK. Intet er hændt.

Vi havde ved udgangen af 2020 ca. 73 medlemmer og Regnskabet har naturligvis grundet Covid givet DKK et stort overskud, hvorfor bestyrelsen frembringer et forslag senere på forsamlingen om kontingent frit 2022

Hjemmeside og ringsalgs-samarbejdet kører godt, der er ingen ændringer.

Busturen til det tyske mesterskab i Bad Salzuflen arrangeret af Tom & Anne-Grete Rasmussen blev aflyst grundet covid. Tom & Anne-Grete skal have stor tak for at De orker at arrangere disse ture.

Jeg vil afslutte dette års beretning med håbet om at Corona endelig har sluppet taget i os, så vi igen kan mødes og udstille vores kanarier samt ses under normale forhold. Jeg vil ønske alle medlemmer et godt udstillings-resultat for 2021.

 1. Protokol ved sekretæren

DKKs bestyrelsesprotokol fremlægges for generalforsamlingen, hvilket ikke gav anledning til kontrol eller bemærkninger. (på www.kanarie.dk)

 1. Regnskab ved kassereren

Palle Buch gennemgik årsregnskab – resultatopgørelse for 2020 og status balance pr. 31.12 2020.

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte årsregnskab for 2020.

 1. Budget for 2021

Palle Buch gennemgik det til generalforsamlingen fremsendt budget.

Budget for 2020 blev vedtaget af generalforsamlingen.

 1. Forsalg til disponering af årets over- eller underskud.

Generalforsamlingen besluttede at overføre årets resultat til næste år/egenkapitalen.

 1. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog for 2021 at opretholde uændret kontingent. Kontingent for 2021 er 325 kr. for enkelt medlemmer, 375 kr. for husstand og 200 kr. for juniorer.

 1. Indkommende forslag

Forslag 1.

For ikke at øge foreningens formue med det store overskud foreslår DKK, at nuværende medlemmer ikke opkræves kontingent for 2022, så vi derved anvender ca. 20.000 kr af overskuddet. Rest-overskud overføres til foreningens beholdning. 

Nye medlemmer indmeldt efter generalforsamlingsdagen i 2021 samt i 2022 betaler normalt kontingent.

Begrundelse: for ikke at opkræve kontingent er den ekstraordinære situation, som corona-nedlukningen medførte med ingen aktiviteter og dermed også kun få udgifter i foreningen.

Desuden har DKK i forvejen en alt for stor formue.

VEDTAGET

 Forslag 2.

Vi har tidligere i bestyrelsen besluttet, at Tom Rasmussen indstilles som æresmedlem af DKK.

Begrundelse: Tom har i mange år udført et stort arbejde for foreningen, både som formand for DKK, men også som dommer samt som formand for dommergruppen.

VEDTAGET Tillykke og TAK til Tom Rasmussen

 1. Valg af de i §3 nævnte personer

Formand: Steen Dickov Hansen         Villig til genvalg VALGT

Per Ingemarsson                                     Valgt af SK       

Mikael Eriksen                                          Valgt af SVK

Kassérer: Palle Buch                               Ikke på valg

Revisor: Bjørn Mikkelsen                     Villig til genvalg VALGT

Revisor suppleant: Birger H. Olsen   Villig til genvalg VALGT

 1. Eventuelt

Meike spurgte om der kunne tilføjes flere nøglenumre til eks. Irish fancy og Llarguet

Tom (Dommer formand) vil kigge på det

Turen til Bad Salzuflen er i fare da det forlyder at DKB vil aflyse grundet økonomiske problemer.

Mikael undersøger alternativer

Jørn tilbyder at hente og bringe fugle fra Lolland-Falster til DKK’s skue i Amagerhallen OG Hvis nogen vil have transporteret fugle til JFKK’s Udstilling i Herning i December FLOT Initiativ TAK til Jørn.

 1. Nyt fra dommergruppen.   

Tom Rasmussen orienterede om dommergruppens arbejde. Der har ikke været nogen aktiviteter grundet Corona

 1. Nyt fra COM Danmark

Steen Dickov Hansen orienterede om C.O.M. Der har ikke været nogen aktiviteter grundet Corona. Men der er tilsyneladende en masse ’fnidder’ i C.O.M. International.