JFKK BESTYRELSESMØDE

Dato: 26.01.18

Deltagere

Mogens Mosskov, Villy Rasmussen, Henrik Andersen,

Side 1

Peer Nielsen, Bjarne Johansen, Margit Andersen (ingen tilbagemelding) og Per Pedersen

 

Fraværende

Margit Andersen

Pkt. 1.

Godkendelse af referat fra sidst. Se hjemmeside

OK

Pkt. 2.

Nyt fra formanden:

Repræsentation af JFKK: udstilling i Års, Herning

Erling Pedersen og Erik Groth havde stået på en stand i Års og der var stor interesse for kanarierne, der vil blive lavet mere materialer til fremtidige arrangementer.

Pkt. 3.

Generalforsamling d. 14/4:

Oplæg om formiddagen

På valg: Kasseren

Til generalforsamlingen vil Per prøve at kontakte Knud Hansen og måske Ali for at høre om han/de vil holde et indlæg om formiddagen

Mogens er villig til genvalg.

Pkt. 4.

Nyt fra kasseren

Der var nogle som endnu ikke havde betalt kontingent og Mogens vil sende rykkere ud, der blev opfordret til at arbejde på at få flere opdrætsannoncer.

Pkt.5.

Vedtægter, herunder regioner

I vedtægterne kan man læse at man ikke bare lige kan nedlægge en region, men den kan hvile til der måske igen kommer nok til at genoptage aktiviteterne i regionen.Syd´s medlemmer melder sig ind i region Fyn og Midt Øst rykker til Midt Vest.Der skal arbejdes på at sende 2 repræsentanter til bestyrelsesmøderne fra disse 2 regioner.

Pkt.6.

Bustur 2018: evaluering/Bustur 2019

Busturen alle var enige om at det havde været en super tur, og der arbejdes nu på at lave en tur til VM i Zvolle i Holland i 2019.Der havde været et lille underskud på turen i 2018.

Pkt.7.

COM

Fra COM kunne Villy fortælle at Steen Dickov Hansen er ny formand og Bent Sørensen er kasserer, COM arbejder nu på at lave fælles transport af fugle til VM i 2019. Villy havde været i Cesena i Italien og dømme på VM, der kommer en artikel i bladet om dette.

Pkt.8.

Hjemmeside/bladet

 

Pkt.9.

Strategi for JFKK

 

Pkt.10.

Europa udstilling 2018

Europa udstillingen i Herning er den 9. Nov 2018, der vil blive afholdt et møde i Kolding, hvor Klaus Weber er med og han vil senere orientere JFKK.

Pkt.11.

Bestyrelsesmøder 2017/18:

4/10, 26/1 og 23/3

Generalforsamling d.14/4

Næste møde er 23. Marts 2018

Pkt.12.

Nyt fra regionerne

Region Nord har fået ny formand Jens Ole Nielsen, har afløst N.C. Madsen

Midt Vest har genvalgt Bjarne Johansen, de har gode møder med 15-20 deltagere.

Region Fyn afholder generalforsamling den 22. Februar 2018 og der har været afholdt julemøde med stor tilslutning.

Pkt.13.

EVT.

Kanariedag blev drøftet og det bliver behandlet på bestyrelsesmødet i Marts2018