Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

DKK nyt

 

April 2018: DKK Formand har takket af efter 10 år - Steen Dickov Hansen blev valgt til ny DKK-Formand

 

Oktober 2017: DKK's bestyrelse har besluttet IKKE at gennemføre kontingentforhøjelsen, som det eller blev besluttet på DKK's Generalforsamling 2017.

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG INDSKUD JF. § 11 OG YDELSER M.V. JFR.   § 6 (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM, 375 KR. FOR HUSSTAND og 200 kr. for juniorer)   

Tom V. Rasmussen fremlagde begrundelsen for bestyrelsens forslag om hævelse af kontingentet med  50 kr. for hvert område – forslaget blev godkendt.

Danish Dutch English Finnish German Norwegian Swedish

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk