INDKALDELSE TIL DKK’s GENERALFORSAMLING 2021


Søndag den 26. september KL. 10.30 – 12.00 på adressen:
Grøndal Multicenter (Det gamle Bella Center)
Hvidkildevej 64, 2400 København NV (stor P-plads)


DAGSORDEN
1. VALG AF DIRIGENT
2. VALG AF STEMMEUDVALG (2 PERSONER)
3. FORMANDENS BERETNING
4. PROTOKOL VED SEKRETÆREN
5. REGNSKAB VED KASSEREREN
6. BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR VED KASSEREREN
7. BESTYRELSENS FORSLAG TIL DISPONERING AF ÅRETS OVER- ELLER UNDERSKUD
8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (p.t. 325 KR. FOR ENKELT MEDLEM OG 375 KR. FOR HUSSTAND, 200 KR. FOR JUNIORER)
9. INDKOMNE FORSLAG
10. VALG AF DE I § 3 NÆVNTE PERSONER:
- en formand vælges direkte på generalforsamlingen for en 2. årig periode i ulige år. (Steen D. Hansen)
- en kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for en 2. årig periode i lige år. (Palle Buch)
- herudover vælger hver region et bestyrelsesmedlem (SVK: Mikael Eriksen / SK: Per Ingemarsson)
Endvidere vælges direkte på generalforsamlingen:
- en revisor for en 2. årig periode i ulige år (Bjørn Mikkelsen)
- en revisorsuppleant for en 1. årig periode hvert år (Birger H. Olsen)
Regionerne vælger selv en suppleant for deres valgte bestyrelsesmedlem
11. EVENTUELT
NYT FRA DOMMERGRUPPEN
NYT FRA COM DANMARK


********


HUSK: Forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage før forsamlingen. d.v.s. Søndag den 12. september.
DKK byder på kaffe & brød, samt øl/vand.


Giv venligst besked om Du/I kommer på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 19. september. (grundet forplejning)


DKK v. Steen Dickov Hansen