Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Tegnede – racer.


Vi kan roligt gå ud fra at Lizarden er den ældste nulevende kanarierace.

En rigtig forklaring på hvordan Lizard racen er fremavlet er aldrig opklaret, og det vil nok heller aldrig blive opklaret, men vi ved at de første Lizarder blev opdrættet i Frankrig tilbage i 1600 tallet.

I den sidste halvdel af det 1600 århundrede, blev fuglene medbragt til England af Flamske vævere, de måtte flygte fra hjemlandet på grund af forfølgelse fra de Spanske besættelsestropper.

De Engelske opdrættere tog racen til sig og renavlede den for alle uønskede faktorer, og det er takke være dem, trods verdenskrige og anden modgang, at vi stadig har denne prægtige race. Først i dette århundrede var Lizard kanarien ikke særlig talrig, så den første verdenskrig var tæt på at udrydde racen, i mellemkrigsårene kunne man tælle Lizard opdrættere i England på en hånd.

Efter anden verdenskrig hvor antallet var yderlig reduceret, var der heldigvis nogle få forudseende opdrættere, der stiftede den Engelske Lizard forbund, med det primære formål at redde Lizard kanarien fra undergang. Ved at kontakte alle kendte opdrættere i ind og udland, lykkedes det at fremskaffe cirka 30 ynglepar, ved omhyggelig avl lykkedes det at reddede racen fra at uddø. Nu næsten 60 år efter er Lizarden en populær og værdsat race over hele verden.

Det der adskiller Lizarden fra alle andre kanarieracer er dens stribetegning. De skal fremkomme i form af en skæltegning i regelmæssige striber ned over ryg - bryst og flanker. Dertil har den som kronen på værket den såkaldte "cap", der fra næbroden skal strække sig hen over issen og om til nakken. Farven skal være stærk lysegul eller høj gul, således der fremkommer en stærk kontrastfarve til kroppens mere grøngule farve. Denne skæltegning har givet navnet på fuglen idet Lizard er det Engelske navn for firben.

Som ved alle andre kanarieracer fremkommer Lizard kanarien i to varianter: intensiv og rimet. Her kalder vi den intensive variant for Guld Lizard og den ikke intensive (rimet) for Sølv Lizard. Indenfor guld og sølv underopdeler vi hver gruppe i tre undergrupper.

1.Fuld cap: Idealet er en skarp agrænset elipseformet parti, der fra næbroden skal trække sig hen over øjnene og om til baghovedet. Hele cappen skal være uden antydning af sort melanin.

2.Brudt cap: Idealet er samme form og afgrænsninger som ved den fulde cap, men med en melaninfarvet rund plet midt på cappen, ca 5 til 8 cm i diameter, helt omkranset af cappens gule farve.

3. Uden cap: Idealet er en fugl helt uden antydning af cap, men til gengæld skal der fremkomme en fin stribetegning med små skæl. Tegningen skal begynde helt fremme ved næbroden, og strække sig hen over issen for at gå over i ryggens stribetegning.

I avlen sammensætter man normalt guldfugle med sølvfugle, eller med andre ord intensiv med rimet som normalt for alle andre racer. Da fugle med fuld cap er de mest eftertragtede, skulle man tro, at blot man sammensatte fugle med fuld cap ville det give mange unger med fuld cap. Men sådan går det ikke i praksis, for arveligheden for cap (brogethed) er en uafhængig arvende faktor man ikke kan styre. Det kan også give unger med alvorlige fejl, hvor cappen bliver så lang at den når langt ned i nakken eller går ned under øjnene.

Derfor vil man normal sammenparre fuglene, så kun den ene part er med fuld cap og den anden med brudt cap eller uden cap. Men da anlæg for cap arver uafhængig, kan der stadig falde unger med fuld cap, selvom begge forældre er fugle med brudt cap eller ingen cap.

Lizard.

Lizard er ikke en helt rigtig figurkanarie, den er nærmere en tegningsfugl med den markante skæltegning.

Lizard kanarien fremkommer såvel i rimed som intensiv form.

De benævnes som følgende: De rimede: Sølv Lizard. De intensive: Guld Lizard. Med hvid bundfarve: Blå Lizard. Med rød bundfarve: Rød Lizard.

Lizard er en af de helt gamle kanarieracer, helt tilbage i det 16 århundrede kom den til England sammen med folk der blev fordrevet fra Belgien / Frankrig.

Skæltegningen der er det vigtigste punkt på Lizarden, fremkommer ved at der på den yderste spids af fjerene ikke er nogen sort eumelanin, der viser den istedet den tilstedeværende bundfarven.

Først efter fældning viser ungfuglene denne skæltegning. På de flereårige fugle vil den yderste spids på fjerene efterhånden blive mere og mere afbleget og der kan komme kraftig afblegning på vinge og halefjer. Med de unge fugle skal man være meget påpasselig med at de ikke mister nogle fjer, for den eller de nye fjer der vokser frem, vil have nogen afblegning i form af en hvid kant, fordi den nye fjer vokser en anelse mere end den oprindelige fjer.

Skæltegningen på ryg - bryst og flanker skal fremkomme i lige regelmæssige striber. På ryggen må den ikke være for grov, specielt på de intensive skal den være kort og skarp aftegnet, hvorimod der på de rimede fugle, ofte kan fremkommer en meget grov sammenflydende tegning. På skuldrene skal ryggens skæltegning slutte med en perlerække af små skæl af form som et komma " , ". Bryst og flanketegning på de intensive fugle kan ofte være meget svagt tilstede, men må dog ikke være så reduceret at det ikke kan ses.

Bundfarven skal være ren og klar og der må ikke fremkomme brunt phæomelanin mellem rygstriberne. Det sorte eumelanin i skæl, vinger og halefjer skal være så dybsort som muligt. Horndelene det vil sige næb, ben og negle skal også være så mørke som muligt.

Racen er noget sky og nervøs hvorfor den kræver lang tids træning og tilvænning til udstillingsburet for at præsentere sig rigtig på udstillingen.

Lizard kanarien er normalt en god avisfugl der er ynglevillig og god til at opfostre ungerne.

Ronald Hvam.

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk