Årets gang i fuglestuen.

Opstartperioden. Yngleperioden.

November.

Ved hannerne, der skal bruge to måneder for at opbygge ynglekondition, tændes kunstlys. Lyset forlænges enten gradvis fra 8 timer, med en halv time 2 gange om ugen, eller til 16 timer på en gang.

Der begyndes med et kraftigere foder til alle fuglene. Spiret frø, æg, æggefoder, vitaminer mm.

Avls hanner og hunnerne sorteres efter kvalitet fra 1 og opefter.

 

December.

Hannerne sættes enkeltvis i yngleburene. Hunnerne får lys med samme lyslængde som hannerne.

Fuglene behandles for coccidiose/salmonella. Efter behandling bør der gives en vitaminkur.

Avlsplanlægning. Par sættes sammen på et avlsskema efter kvalitets nr. og de familierelationer der findes i avlslisterne, således det ligger klar den dag fuglene sættes sammen.

 

 

Januar.

Negle/næb og fjer ved gattet klippes. Hunnerne sættes ind i yngleburene. Der opsættes reder samt gives redemateriale. Når hunnen begynder redebygning sættes hannen og hunnen sammen. Æggene samles indtil fjerde æg er lagt. Man kan avle parvis eller med hunnen alene.

Det kan være en fordel at bruge en god han til flere hunner. Ungerne ringes mellem 7 og 10 dag

 

Februar.

Når ungerne er 15 dage sættes ny rede ind hvis fuglene går parvis. Reden med ungerne kan sættes ned på gulvet i en holder. Kan buret deles i to, sættes hannen og ungerne alene når hunnen begynder æglægning.

Hvis hunnen går alene venter man til ungerne er fjernet. Ungerne er selvstændige når de er mellem 24 og 28 dage gamle. Husk at indføre ungernes ringnumre i avlslisterne.

 

Fældeperioden.

Marts.

Hvis der skal tages et tredje kuld sættes ny rede igen ind, når ungerne er 15 dage gamle.

Efterhånden som ungerne tages fra sættes de sammen i mindre grupper. Det kan ofte være en fordel, at der går en gammel han i buret til at vise ungerne hvor foderet findes.

Der sættes udstillingsbure op så ungerne kan vænne sig til dem. På udstillingsburene sættes pumpeglas

 

 

 

April.

Efterhånden som ungerne bliver selvstændige flyttes de gamle fugle.

Hanner og hunner sættes i bure hver for sig. Med fordel i voliere så fuglene kan få plads til at røre sig. Hannerne kan være ret territorium krævende og vil kæmpe voldsomt i små bure.

Lysperioden sættes ned eller lyset slukkes for at fremprovokere en fældning. Eventuelt trækkes der et par vinge og halefjer.

 

 

Maj.

Der fortsættes med samme foderplan som i yngleperioden. Ungerne skal have meget protein så de opnår en optimal opvækst.

De gamle fugle har også brug for noget ekstra til at komme godt ind i fældningen.

Alle fugle behandles for coccidiose samt vitaminkur. Nu bør der ikke være tændt lys ved fuglene hvis der ellers er dagslys i rummet.

 

 

Juni.

Nu er fældningen i fuld gang både ved ungerne og de gamle fugle. Fældningen er en krævende periode, hvor gamle fugle skifter omkring 1300 fjer. Derfor fortsættes med samme foderplan som i yngleperioden, således fuglene får de proteiner de skal bruge til at opbygge de nye fjer. Derudover kan man supplere med grønt fra naturen.

Intet kunstlys i rummet.

Hvileperioden.

Juli.

Nu da fuglene er langt inde i fældningen, kan man godt ændre på fodersammensætningen så det ikke indeholder så meget protein.

Fodringen kan nu indskrænkes til tørt frø og lidt æggefoder, suppleret med hvad man finder i naturen.

Da ferieperioden også begynder i denne måned, vil det være lettere for en afløsere at passe fuglene.

Intet kunstlys i rummet.

 

 

August.

De første unger er ved at være ovre fældningen, og man kan begynde at nyde resultatet af årets avl.

Foderplanen fra forrige måned fortsættes til opstartperioden.

Ungerne kan nu sorteres i hanner og hunner, udstillingsfugle, avlsfugle og salgsfugle. Allerede nu skal man tænke på næste års avlsarbejde.

Intet kunstlys i rummet.

 

 

September.

Forberedelse til udstilling. Ungerne sættes enkeltvis i yngleburene. Knækkede hale og vingefjer trækkes. Efter en uge i yngleburene, kan man begynde træningen i udstillingsburene. De skal kun være i burene mens man fodrer, derved vænnes de til at man flytter rundt med burene og at man færdes tæt på dem. Efter et par uger sorteres de fra der skal udstilles.

Intet kunstlys i rummet.

 

 

Oktober.

Udstillingsfuglene klargøres. Negle/næb klippes.

Burtræningen optrappes de sidste uger før udstillingen. Den sidste finpudsning af fuglene og burene i de sidste dage før udstillingen.

Finpudsning kan være vask af de lyse fugle, ben og fødder renses og smøres med lidt madolie, eventuelle knækkede hale og vingefjer fjernes, trimning af strittende fjer.

Intet kunstlys i rummet.