Dansk Kanarie

- stedet hvor kanarieopdrættere samles

Norwich-historie

Den glathovede Norwich kanarie også kaldet plainhead, hører til de ældste engelske form-racer. Som navnet fortæller, stammer racen oprindeligt fra byen Norwich i England.

Denne race er i lighed med Yorkshire meget populær i England, selv om den på mange punkter danner en diametral modsætning til Yorkshire. Fuglen skal være kort og kompakt og skal på alle områder fremvise brede. Norwich skal have en kort hals, stort hoved og kort, bred hale.  

Under hertugen af Albas regeringstid i det sekstende århundrede, blev der indført religionsforfølgelser som gjord, at mange vævere fra Flandern flygtede til England, hvor de slog sig ned i Norwich, der siden den tid har været hjemsted for den engelske klædeindustri.

Interessen for kanariefugle var allerede dengang stor i det nuværende Holland og Belgien, og en del af flygtningene medbragte sine kanariefugle og fortsatte med opdrættet i byen Norwich, hvorfra interessen for ”norwichkanarien” udbredte sig til de øvrige dele af landet og senere hen over hele verden!

Det var dengang kutyme, at man i de riges kredse, eller under det finere folk havde en såkaldt sukkerfugl (de kanariske øer, blev dengang også kaldt for sukker-øerne, fordi det bedste sukker kom herfra) havde en kanariefugl på skulderne når man modtog gæsterne i hjemmet! Således var kanariefugleopdræt dengang et godt bierhverv!

Nogen nøjagtig tid for racens oprindelse kan ikke angives, vi ved dog at racen sandsynligvis allerede opstod i begyndelsen af 1600 tallet! Dengang var fuglene meget mindre, i type omtrent som Border Fancy, og at der fandtes både toppede og plainhead fugle, der langt senere udskiltes til to distinkte racer!

Udviklingen har ikke stået stille og norwichkanarien har siden 1600 tallet udviklet sig ganske betragteligt! Til tider har racen været den populæreste af alle, lige til for ca. 90 år siden. Herefter har form-racen haft en tilbagegang, men hører nu atter til de mest yndede i hele Europa.

Mens man indtil 1850 betragtede fuglen som en farvekanarie, hvor størrelsen var at sammenligne med vores nuværende farvekanarier, er racen i dag en udpræget typefugl.

Efter 1850 udvikledes Norwich til en større og kraftigere fugl. Gennem forskellige krydsninger, navnlig med Lancashire, men også med toppet Norwich, opdrættede man meget større fugle. Krydsningen med toppet Norwich gav lange bløde fjer. For at forbedre fjerkvaliteten blev yderligere Lizard indkrydset.

Dette betød ikke så meget for typen, da begge racer ved denne tid, endnu havde meget tilfælles!

På et møde ved Crystal Palace udstillingen i februar 1890 samledes ca. firehundrede opdrættere af racen, og på dette berømte møde vedtoges en ny standard, der, med en del forandringer, endnu benyttes, og er anerkendt af samtlige specialklubber for racen.

Hvad der forlanges af en god fugl kan læses på siden ”Dansk Standard”.

Byen Norwich er ikke mere hovedsæde for racen. Den opdrættes i dag, alle vegne i England, Skotland, hele Europa, det Amerikanske kontinent og nu også i Grønland!

Mvh Herluf Grønlund

 

 

© 2015 - Dansk Kanarie - Stedet hvor kanarieopdrættere samles.


Webmasters Palle Tlf: 2862 0960 - Mail: palle@jfkk.dk - Steen Tlf: 4084 5285 - Mail: sdickov@mail.dk